Tùy chọn cấu hình

Supermicro SC733T-500B-X9

Supermicro SC733T-500B-X9

Giá tiền
20,522,000
Giảm giá khuyến mãi
0 VNĐ
Thành tiền (Chưa có VAT)
20,522,000
  Vận chuyển: Hỗ trợ vận chuyển Server miễn phí trong toàn Thành phố Hồ Chí Minh   In cấu hình

MAIN

  • X9DRL-IF

CHASSIS

  • Supermicro SC733T-500B [DVD 5.2] [Số HDD có thể gắn vào 4]

RAID

  • Raid 0, 1 Onboard [price: 0 VNĐ] [Số HDD yêu cầu tối thiểu 2]
  • Raid 5 Onboard [price: 0 VNĐ] [Số HDD yêu cầu tối thiểu 3]
  • Raid 10 Onboard [price: 0 VNĐ] [Số HDD yêu cầu tối thiểu 4]

CPU

    Dòng Máy chủ này support tối đa 2 CPU vật lý. Bạn muốn ráp máy CPU cho server này?