SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • GOLD

  Intel® Xeon® Gold 6134M Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  Giá bán: 102,519,000 vnđ

   Mã sản phẩm: VXL6134M | Cập nhật 16:05 07/01/2019

  Essentials

  Memory Specifications

  Expansion Options

  Package Specifications

  sản phẩm cùng loại

 • Intel® Xeon® Gold 6146 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  MSP: VXL6146

  Giá: 71,224,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6138T Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL6138T

  Giá: 58,004,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6130T Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6130T

  Giá: 47,213,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6126T Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6126T

  Giá: 45,373,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5120T Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5120T

  Giá: 32,914,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5119T Processor 19.25M Cache, 1.90 GHz

  MSP: VXL5119T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL5117

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6144 Processor (24.75M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: VXL6144

  Giá: 66,637,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6150

  Giá: 71,224,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6152

  Giá: 80,126,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6154 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6154

  Giá: 77,698,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6136

  Giá: 56,655,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6138 Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL6138

  Giá: 59,083,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140 Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140

  Giá: 52,204,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140M Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140M

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6142 Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142

  Giá: 66,907,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6142M Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142M

  Giá: 121,404,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6148 Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL6148

  Giá: 64,749,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5118

  Giá: 26,169,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5120

  Giá: 32,374,000 VNĐ

 • TOP