SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • GOLD

  Intel® Xeon® Gold 6134M Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  Giá bán: 0 vnđ

   Mã sản phẩm: VXL6134M | Cập nhật 22:35 29/09/2017

  Essentials

  Memory Specifications

  Expansion Options

  Package Specifications

  sản phẩm cùng loại

 • Intel® Xeon® Gold 6144 Processor (24.75M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: VXL6144

  Giá: 72,450,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6150

  Giá: 83,414,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6152

  Giá: 79,695,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6154 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6154

  Giá: 87,983,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6136

  Giá: 63,877,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6138 Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL6138

  Giá: 60,375,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140 Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140

  Giá: 57,719,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140M Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140M

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6142 Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142

  Giá: 76,513,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6142M Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142M

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6148 Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL6148

  Giá: 76,295,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5118

  Giá: 33,049,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5120

  Giá: 40,353,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL5122

  Giá: 31,716,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6126

  Giá: 38,785,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz

  MSP: VXL6128

  Giá: 39,244,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6130 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6130

  Giá: 40,693,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6132 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6132

  Giá: 54,823,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6134 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  MSP: VXL6134

  Giá: 57,489,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL5115

  Giá: 31,661,000 VNĐ

 • TOP