SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • GOLD

  Intel® Xeon® Gold 6142M Processor 22M Cache, 2.60 GHz
   Mã sản phẩm: VXL6142M | Cập nhật 22:32 29/09/2017

  Essentials

  Memory Specifications

  Expansion Options

  Package Specifications

  sản phẩm cùng loại

 • Intel® Xeon® Gold 6138T Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL6138T

  Giá: 62,051,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6130T Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6130T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6126T Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6126T

  Giá: 45,373,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5120T Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5120T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5119T Processor 19.25M Cache, 1.90 GHz

  MSP: VXL5119T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL5117

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6144 Processor (24.75M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: VXL6144

  Giá: 66,956,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6150

  Giá: 72,352,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6152

  Giá: 81,475,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6154 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6154

  Giá: 79,857,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6134M Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  MSP: VXL6134M

  Giá: 116,989,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6136

  Giá: 64,871,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6138 Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL6138

  Giá: 61,904,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140 Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140

  Giá: 55,306,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140M Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140M

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6142 Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142

  Giá: 77,704,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6148 Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL6148

  Giá: 77,483,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5118

  Giá: 32,669,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5120

  Giá: 37,893,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL5122

  Giá: 32,210,000 VNĐ

 • TOP
  SẢN PHẨM HOT«