SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • FORTINET

  FortiGate 300D (FG-300D-BDL)

  Giá bán: 168,526,000 vnđ

   Mã sản phẩm: FG-300D-BDL | Cập nhật 09:30 23/01/2018

   FortiGate 300D (FG-300D-BDL)

  Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 300D | FG-300D-BDL

  Sản phẩm

  FORTIGATE 300D

  Mã sản phẩm

  FG-300D-BDL

  Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP)
  (Năng lực Tường lửa (1518/512/64 byte UDP))

  8/8/8 Gbps

  Firewall Latency (64 byte UDP packet)
  (Độ trễ của tường lửa)

  3 μs

  Firewall Throughput (Packets Per Second)
  (Năng lực Tường lửa (Số gói/giây))

  12.000.000 pps

  Concurrent Sessions (TCP)
  (Phiên làm việc đồng thời)

  6.000.000

  New Sessions/Sec (TCP)
  (Phiên làm việc mới/giây)

  200.000

  Firewall Policies 
  (Số chính sách bảo mật)

  10.000

  IPSec VPN Throughput (512 byte packets)
  (Năng lực IPSec VPN)

  7 Gbps

  Max Gateway-to-Gateway IPSec Tunnels
  (Kết nối IPSec Gateway-to-Gateway tối đa)

  2.000

  Max Client-to-Gateway IPSec Tunnels
  (Kết nối IPSec Client-to-Gateway tối đa)

  10.000

  SSL VPN Throughput
  (Năng lực SSL VPN)

  350Mbps

  Recommended SSL VPN Users
  (Số người dùng SSL VPN đề nghị)

  500

  IPS Throughput
  (Năng lực IPS-Chống xâm nhập)

  2,8Gbps

  Antivirus Throughput (Proxy Based / Flow Based)
  (Năng lực chống vi-rút (Chế độ Proxy/Chế độ Flow))

  1,4/2,5Gbps

  Max FortiAPs (Total/Tunnel Mode)
  (Hỗ trợ số lượng FortiAP tối đa)

  512/256

  Max FortiTokens
  (Hỗ trợ số lượng FortiToken tối đa)

  1.000

  Max Number of Registered FortiClients
  (Hỗ trợ số lượng đăng ký FortiClient tối đa)

  600

  Virtual Domains (Default / Max)
  (Hệ thống ảo (Mặc Định/Tối Đa))

  10/10

  Interfaces (FE, GE ports)
  (Giao tiếp (Cổng FE (10/100), GE (10/100/1000))

  6 x GE RJ45, 4 x GE SFP

  Interfaces (Others) (Giao tiếp khác)

  -

  Local Storage (Lưu trữ)

  120 GB SSD

  Power Supplies
  (Bộ cấp điện)

  Singer AC Power Supply, opt. Ext RPS

  Form Factor (Dạng thiết bị phần cứng)

  Rack Mount, 1 RU

  Variants (Các dòng sản phẩm, phiên bản)

  -

  Data sheet FG-300D-BDL

  Download here

  sản phẩm cùng loại

 • FortiGate FG-201E-BDL

  MSP: FG-201E-BDL

  Giá: 127,995,000 VNĐ

 • Peplink Balance One Core

  MSP: BPL-ONE-CORE

  Giá: 14,611,000 VNĐ

 • Peplink Balance 710-BPL-710

  MSP: 710-BPL-710

  Giá: 131,376,000 VNĐ

 • Fortigate 300E (FG-300E-BDL)

  MSP: FG-300E-BDL

  Giá: 138,017,000 VNĐ

 • FortiGate-80D FG-80D-BDL

  MSP: FG-80D-BDL

  Giá: 28,859,000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  MSP: FG-200E

  Giá: 57,298,000 VNĐ

 • FortiGate-80E

  MSP: FG-80E

  Giá: 17,460,000 VNĐ

 • FortiGate-80E FG-80E-BDL

  MSP: FG-80E-BDL

  Giá: 32,023,000 VNĐ

 • FortiGate 100E

  MSP: FG-100E

  Giá: 31,796,000 VNĐ

 • FortiGate 100E ( FG-100E-BDL )

  MSP: FG-100E-BDL

  Giá: 49,210,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 140D-POE - security appliance

  MSP: FG-140D-POE

  Giá: 0 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 61E

  MSP: FG-61E

  Giá: 19,851,000 VNĐ

 • FortiWAN 200B FWN-200B FortiWAN 200B

  MSP: FORTIWAN-200B

  Giá: 58,854,000 VNĐ

 • Fortinet FortiADC – FAD-300D-BDL

  MSP: FAD-300D-BDL

  Giá: 273,854,000 VNĐ

 • Fortinet FortiADC-300D

  MSP: FAD-300D

  Giá: 188,749,000 VNĐ

 • FortiGate-100D

  MSP: FG-100D

  Giá: 36,515,000 VNĐ

 • FortiGate 200D (FG-200D-BDL)

  MSP: FG-200D-BDL

  Giá: 98,119,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 200D

  MSP: FG-200D

  Giá: 63,478,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 240D

  MSP: FG-240D-BDL

  Giá: 122,416,000 VNĐ

 • FortiGate-90D (FG-90D-BDL)

  MSP: FG-90D-BDL

  Giá: 28,195,000 VNĐ

 • TOP