SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 1150 UP

  Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz) - TM

  Giá bán: 0 vnđ

   Mã sản phẩm: E3-1231V3-TM | Cập nhật 01:50 20/04/2016

  sản phẩm cùng loại

 • Intel® Xeon® Processor E3-1265L v4 (6M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: E3-1265LV4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1285 v4 (6M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1285V4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1285L v4 (6M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E3-1285LV4

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Pentium® Processor G3240 (3M Cache, 3.10 GHz)

  MSP: BX80646G3240

  Giá: 1,811,000 VNĐ

 • Intel® Pentium® Processor G3220 (3M Cache, 3.00 GHz) For Server

  MSP: BX80646G3220

  Giá: 1,811,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1246V3

  Giá: 7,317,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1276V3

  Giá: 8,936,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1286L v3 (8M Cache, 3.20 GHz)

  MSP: E3-1286LV3

  Giá: 19,634,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3 (8M Cache, 3.70 GHz)

  MSP: E3-1286V3

  Giá: 16,905,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E3-1231V3

  Giá: 6,231,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1241V3

  Giá: 6,955,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1271V3

  Giá: 8,670,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3 (8M Cache, 3.70 GHz)

  MSP: E3-1281V3

  Giá: 15,528,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1285L v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

  MSP: E3-1285LV3

  Giá: 19,465,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1285 v3 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1285V3

  Giá: 16,664,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1280 v3 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1280V3

  Giá: 15,384,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1275V3

  Giá: 8,936,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1270 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1270V3

  Giá: 8,670,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3 (8M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: E3-1268LV3

  Giá: 7,800,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1265L v3 (8M Cache, 2.50 GHz)

  MSP: E3-1265LV3

  Giá: 7,390,000 VNĐ

 • TOP