SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • FORTINET

  FortiGate 80C

  Giá bán: 31,982,000 vnđ

   Mã sản phẩm: FG-80C-BDL | Cập nhật 10:32 07/11/2014

   FortiGate 80C 

  Sản phẩm

  FORTIGATE 80C/80CM

  FORTIWIFI 80CM

  Mã sản phẩm

  FG-80C

  FWF-80C

  Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP)
  (Năng lực (1518/512/64 byte UDP))

  1900/700/120 Mbps

  1900/700/120 Mbps

  Firewall Latency (64 byte UDP packets)
  (Độ trễ (64 byte UDP packet))

  45 μs

  45 μs

  Concurrent Sessions (TCP)
  (Phiên làm việc đồng thời (TCP))

  1 Million

  1 Million

  New Sessions/Sec (TCP)
  (Phiên làm việc mới/giây (TCP))

  12.000

  12.000

  Firewall Policies (System / Vdom)
  (Số chính sách bảo mật (Thiết bị/VDOM))

  5.000/500

  5.000/500

  IPSec VPN Throughput (512 byte packets)
  (Năng lực IPSec VPN (512 byte packets))

  140 Mbps

  140 Mbps

  Max Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels
  (Kết nối IPSec VPN Gateway-to-Gateway tối đa)

  200

  200

  Max Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels
  (Kết nối IPSec VPN Client-to-Gateway tối đa)

  1.000

  1.000

  SSL-VPN Throughput (Năng lực SSL VPN)

  70 Mbps

  70 Mbps

  Recommended SSL-VPN Users
  (Số người dùng SSL VPN đề nghị)

  60

  60

  IPS Throughput (Năng lực IPS)

  350 Mbps

  350 Mbps

  Antivirus Throughput (Proxy Based / Flow Based)
  (Năng lực Antivirus (Chế độ Proxy/Chế độ Flow))

  50/190 Mbps

  50/190 Mbps

  Max Number of FortiAPs
  (Hỗ trợ số lượng FortiAP tối đa)

  32 / 16

  32 / 16

  Max Number of FortiTokens
  (Hỗ trợ số lượng FortiToken tối đa)

  100

  100

  Virtual Domains (Default / Max)
  (Hệ thống ảo (Mặc Định/Tối Đa))

  10/10

  10/10

  Interfaces (FE ports - 10/100 RJ45)
  (Giao tiếp FE (10/100 RJ45))

  7

  7

  Interfaces (GbE ports - 10/100/1000 RJ45)
  (Giao tiếp GbE (10/100/1000 RJ45))

  2x GbE Copper

  2x GbE Copper

  Interfaces (Others) (Giao tiếp khác)

  -

  Wireless 802.11 a/b/g/n

  Local Storage (Lưu trữ)

  8 GB

  8 GB

  Power Supplies (Nguồn cung cấp)

  Singer AC Power Supply

  Singer AC Power Supply

  Form Factor (Dạng thiết bị phần cứng)

  Desktop

  Desktop

  Variants (Các dòng sản phẩm)

  Wifi, Analog Modem, Wifi + Analog Modem, LENC

  sản phẩm cùng loại

 • FortiGate 301E (FG-301E-BDL)

  MSP: FG-301E-BDL

  Giá: 234,714,000 VNĐ

 • Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 90E | FG-90E-BDL

  MSP: FG-90E-BDL

  Giá: 36,151,000 VNĐ

 • Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 101E | FG-101E-BDL

  MSP: FG-101E-BDL

  Giá: 81,328,000 VNĐ

 • FortiGate FG-201E-BDL

  MSP: FG-201E-BDL

  Giá: 129,988,000 VNĐ

 • Peplink Balance One Core

  MSP: BPL-ONE-CORE

  Giá: 14,838,000 VNĐ

 • Peplink Balance 710-BPL-710

  MSP: 710-BPL-710

  Giá: 133,421,000 VNĐ

 • Fortigate 300E (FG-300E-BDL)

  MSP: FG-300E-BDL

  Giá: 140,166,000 VNĐ

 • FortiGate-80D FG-80D-BDL

  MSP: FG-80D-BDL

  Giá: 29,309,000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  MSP: FG-200E

  Giá: 58,190,000 VNĐ

 • FortiGate-80E

  MSP: FG-80E

  Giá: 17,732,000 VNĐ

 • FortiGate-80E FG-80E-BDL

  MSP: FG-80E-BDL

  Giá: 32,521,000 VNĐ

 • FortiGate 100E

  MSP: FG-100E

  Giá: 32,291,000 VNĐ

 • FortiGate 100E ( FG-100E-BDL )

  MSP: FG-100E-BDL

  Giá: 54,055,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 140D-POE - security appliance

  MSP: FG-140D-POE

  Giá: Liên hệ

 • Fortinet FortiGate 61E

  MSP: FG-61E

  Giá: 20,160,000 VNĐ

 • FortiWAN 200B FWN-200B FortiWAN 200B

  MSP: FORTIWAN-200B

  Giá: 59,770,000 VNĐ

 • Fortinet FortiADC – FAD-300D-BDL

  MSP: FAD-300D-BDL

  Giá: 278,117,000 VNĐ

 • Fortinet FortiADC-300D

  MSP: FAD-300D

  Giá: 191,688,000 VNĐ

 • FortiGate-100D

  MSP: FG-100D

  Giá: 37,083,000 VNĐ

 • FortiGate 200D (FG-200D-BDL)

  MSP: FG-200D-BDL

  Giá: 98,178,000 VNĐ

 • TOP