SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • LICENSE FORTINET

  FC-10-00603-950-02-12 Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  Giá bán: 136,840,000 vnđ
  (Giá chưa bao gồm VAT)

   Mã sản phẩm: FC-10-00603-950-02-12

   FC-10-00603-950-02-12
   Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  FC-10-00603-950-02-12
  Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  Gia hạn cho FortiGate 600D

  sản phẩm cùng loại

 • FC-10-00208-247-02-12 1 Year 24x7 FortiCare Contract for FortiGate-201E

  MSP: FC-10-00208-247-02-12

  Giá: Liên hệ

 • FC-10-PU321-311-02-12 : 1Y FortiAP-U321EV 1 Year 8x5 FortiCare Contract

  MSP: FC-10-PU321-311-02-12

  Giá: Liên hệ

 • 1 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX345

  MSP: SRX345-CS-BUN-1

  Giá: 30,525,000 VNĐ

 • FC-10-0060E-950-02-12 Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-0060E-950-02-12

  Giá: 7,495,000 VNĐ

 • FC-10-00306-950-02-12 FortiGate-300E Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: C-10-00306-950-02-12

  Giá: 75,148,000 VNĐ

 • FC-10-FG1HE-950-02-12 Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-FG1HE-950-02-12

  Giá: 25,051,000 VNĐ

 • Fortinet FC-10-FG1HE-950-02-36

  MSP: FC-10-FG1HE-950-02-36

  Giá: 76,094,000 VNĐ

 • FC-10-0069D-950-02-12 Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-0069D-950-02-12

  Giá: 20,209,000 VNĐ

 • FC-10-00116-950-02-12 Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-00116-950-02-12

  Giá: 31,050,000 VNĐ

 • FC-10-00207-900-02-DD Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-00207-900-02-DD

  Giá: 39,499,000 VNĐ

 • Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-00240-900-02-12

  Giá: 49,861,000 VNĐ

 • FC-10-0060E-900-02-12 Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-0060E-900-02-12

  Giá: 7,142,000 VNĐ

 • Fortinet 2-Year 8x5 Bundle

  MSP: FC-10-00116-900-02-24

  Giá: 49,714,000 VNĐ

 • FC-10-00205-900-02-24 Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)

  MSP: FC-10-00205-900-02-24

  Giá: 85,988,000 VNĐ

 • FC-10-00090-900-02-12UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)

  MSP: FC-10-00090-900-02-12

  Giá: 10,865,000 VNĐ

 • Fortinet FC-10-FG1HE-900-02-12

  MSP: FC-10-FG1HE-900-02-12

  Giá: 21,367,000 VNĐ

 • FC-10-0060E-900-02-36

  MSP: FC-10-0060E-900-02-36

  Giá: 14,980,000 VNĐ

 • Fortinet FG-10 to FG-100 – FC-10-00116-900-02-12

  MSP: FC-10-00116-900-02-12

  Giá: 24,845,000 VNĐ

 • TOP