SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • FORTINET

  FortiGate-60E Hardware plus 24x7 FortiCare BDL

  Giá bán: 16,253,000 vnđ
  (Giá chưa bao gồm VAT)

   Mã sản phẩm: FG-60E-BDL-950-12

   Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

  sản phẩm cùng loại

 • FortiGate FG-201E

  MSP: FG-201E

  Giá: Liên hệ

 • FortiGate FG-201E

  MSP: FG-201E

  Giá: Liên hệ

 • FG-100F Security Appliance

  MSP: FG-100F-RMA

  Giá: 48,409,000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate FG-100F-BDL-950-12 Unified (UTM) Protection Appliance

  MSP: FG-100F-BDL-950-12

  Giá: 76,570,000 VNĐ

 • FC-10-00E81-131-02-12 FortiGate-81E FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention

  MSP: FC-10-00E81-131-02-12

  Giá: Liên hệ

 • FG-81E-BDL-950-12 FortiGate-81E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle (1 Year)

  MSP: FG-81E-BDL-950-12

  Giá: 36,465,000 VNĐ

 • Fortinet FortiSwitch 224E

  MSP: FS-224E

  Giá: 14,789,000 VNĐ

 • Fortinet FortiAP 223E

  MSP: FAP-223E

  Giá: 9,320,000 VNĐ

 • Tường lửa Fortinet FortiGate FG-30E-BDL-950-12 Bundle Security Appliance

  MSP: FG-30E-BDL-950-12

  Giá: 12,158,000 VNĐ

 • FortiGate FG-201E-BDL-950-12

  MSP: FG-201E-BDL-950-12

  Giá: 137,525,000 VNĐ

 • Thiết bị không dây Fortinet FortiAP U321EV

  MSP: FAP-U321EV

  Giá: 18,753,000 VNĐ

 • FG-101E-BDL-950-12 FortiGate-101E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle

  MSP: FG-101E-BDL-950-12

  Giá: 75,014,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 300E

  MSP: FG-300E

  Giá: 82,947,000 VNĐ

 • FortiGate-300E FG-300E-BDL-950-12

  MSP: FG-300E-BDL-950-12

  Giá: 203,162,000 VNĐ

 • FortiGate-30E-3G4G-GBL

  MSP: 30E-3G4G-GBL

  Giá: 15,942,000 VNĐ

 • FortiGate FG-80E-BDL-950-12

  MSP: FG-80E-BDL-950-12

  Giá: 24,239,000 VNĐ

 • FG-50E-BDL

  MSP: FG-50E-BDL

  Giá: 14,281,000 VNĐ

 • FG-100E-BDL-950-12 Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

  MSP: FG-100E-BDL-950-12

  Giá: 48,360,000 VNĐ

 • FortiGate 30E (FG-30E-BDL)

  MSP: FG-30E-BDL

  Giá: 11,822,000 VNĐ

 • FortiGate 30E (FG-30E)

  MSP: FG-30E

  Giá: 7,419,000 VNĐ

 • TOP