SẢN PHẨM

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • MICROSOFT - OLP

  SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL

  Giá bán: 4,586,000 vnđ

   Mã sản phẩm: 359-06555

  sản phẩm cùng loại

 • SQLSvrStdCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 7NQ-01564

  Giá: 79,587,000 VNĐ

 • SQLCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

  MSP: 359-06865

  Giá: 4,413,000 VNĐ

 • SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 228-11477

  Giá: 18,982,000 VNĐ

 • SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 359-06866

  Giá: 4,413,000 VNĐ

 • Microsoft®Windows®ServerExternalConnector Sngl License/SoftwareAssurancePack OLP 1License NoLevel Qualified

  MSP: R39-00171

  Giá: 67,030,000 VNĐ

 • Project Std 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 076-05829

  Giá: 13,808,000 VNĐ

 • ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 381-04492

  Giá: 2,134,000 VNĐ

 • Phần mềm Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd 9EA-01044

  MSP: 9EA-01044

  Giá: 130,670,000 VNĐ

 • OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL OLP

  MSP: 79P-05729

  Giá: 11,714,000 VNĐ

 • WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic

  MSP: 9EM-00652

  Giá: 20,779,000 VNĐ

 • SharePointStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

  MSP: 76M-01689

  Giá: 2,992,000 VNĐ

 • SharePointSvr 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 76P-02031

  Giá: 166,360,000 VNĐ

 • WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 9EA-01045

  Giá: 16,345,000 VNĐ

 • SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

  MSP: 7JQ-01275

  Giá: 300,394,000 VNĐ

 • Microsoft Office Standard 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 021-10609

  Giá: 8,583,000 VNĐ

 • WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL R18-05767

  MSP: R18-05767

  Giá: 756,000 VNĐ

 • WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2019 SNGL OLP NL USRCAL

  MSP: 6VC-03748

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL

  MSP: 381-03107

  Giá: 3,237,000 VNĐ

 • ExchgSvrStd 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 312-04405

  Giá: 16,385,000 VNĐ

 • Microsoft Windows Server CAL 2019 Single OLP NL User CAL

  MSP: R18-05768

  Giá: 960,000 VNĐ

 • TOP