SERVER DELL

 • Trang chủ » SERVER DELL
 • DELL POWEREDGE R440 - 3.5 INCH

  DELL POWEREDGE R440 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  60,750,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  60,750,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 1U CHASSIS R440 4x3.5INCH ( 1x 550W ) 4x HDD HotSwap
  • DELL MAINBOARD R440 4x 3.5inch
  • PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC PE R440 Standard Heat Sink
  • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE R440 - 3.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  69,457,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  69,457,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 1U CHASSIS R440 4x3.5INCH ( 1x 550W ) 4x HDD HotSwap
  • DELL MAINBOARD R440 4x 3.5inch
  • PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC PE R440 Standard Heat Sink
  • 4 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE R440 - 3.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  96,461,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  96,461,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 1U CHASSIS R440 4x3.5INCH ( 2x 550W ) 4x HDD HotSwap
  • DELL MAINBOARD R440 4x 3.5inch
  • PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 4 x 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 2 x Dell EMC PE R440 Standard Heat Sink
  • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE T440 - 3.5 INCH

  DELL POWEREDGE T440 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  57,464,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  57,464,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 750W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD T440
  • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
  • DVD-RW Drive, Internal
  • 1 x Dell EMC T440 Heat Sink
  • 2 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE T440 - 3.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  68,231,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  68,231,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 750W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD T440
  • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 4 x 1TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
  • DVD-RW Drive, Internal
  • 1 x Dell EMC T440 Heat Sink
  • 4 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE T440 - 3.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  108,257,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  108,257,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 5U CHASSIS T440 8x3.5INCH ( 1 x 750W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD T440
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 2 x 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 4 x 4TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
  • DVD-RW Drive, Internal
  • 2 x Dell EMC T440 Heat Sink
  • 4 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE T440 - 2.5 INCH

  DELL POWEREDGE T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  45,716,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  45,716,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 1 x 495W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD T440
  • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 2 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 600GB Dell 15K RPM 12Gbps SAS 2.5Inch
  • DVD-RW Drive, Internal
  • 1 x Dell EMC T440 Heat Sink
  • 2 x Tray Dell 2.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  51,701,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  51,701,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 1 x 495W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD T440
  • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 2 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1.2TB Dell 10K RPM SAS 6Gbps 2.5 " Hot Plug Hard Drive
  • DVD-RW Drive, Internal
  • 1 x Dell EMC T440 Heat Sink
  • 2 x Tray Dell 2.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE T440 - 2.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  105,903,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  105,903,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 5U CHASSIS T440 8x2.5INCH ( 2 x 495W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD T440
  • Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 2 x Dell 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 4 x 1.2TB Dell 10K RPM SAS 6Gbps 2.5 " Hot Plug Hard Drive
  • DVD-RW Drive, Internal
  • 2 x Dell EMC T440 Heat Sink
  • 6 x Tray Dell 2.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE R640 - 2.5 INCH

  DELL POWEREDGE R640 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  65,042,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  65,042,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 1U CHASSIS R640 8x2.5INCH ( 2 x 750W )
  • DELL™ MAINBOARD R640
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC R640 Heat Sink
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE R640 - 2.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  82,946,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  82,946,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 1U CHASSIS R640 8x2.5INCH ( 2 x 750W )
  • DELL™ MAINBOARD R640
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 2 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 600GB Dell 15K RPM 12Gbps SAS 2.5Inch
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC R640 Heat Sink
  • 2 x Tray DELL 14G 2.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL POWEREDGE R640 - 2.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  117,773,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  117,773,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 1U CHASSIS R640 8x2.5INCH ( 2 x 750W )
  • DELL™ MAINBOARD R640
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 2 x Dell 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x
  • 4 x DELL 1.2TB 10K SAS 2.5" 12Gb/s HARD DRIVE
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC R640 Heat Sink
  • 6 x Tray DELL 14G 2.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell PowerEdge R730 - 3.5 INCH

  Dell PowerEdge R730 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  71,199,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  71,199,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R730 - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R730
  • PERC H730 RAID Controller Mini Mono, 1GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 1 x Heatsink Dell R730
  • 2 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell PowerEdge R730 - 3.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  79,734,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  79,734,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R730 - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R730
  • PERC H730 RAID Controller Mini Mono, 1GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 1 x Heatsink Dell R730
  • 4 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell PowerEdge R730 - 3.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  139,159,410 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  139,159,410 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R730 - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R730
  • PERC H730 RAID Controller Mini Mono, 1GB NV Cache
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)
  • 2 x 32GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 600GB Dell 15K RPM 12Gbps SAS 2.5Inch
  • 3 x 4TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 2 x Heatsink Dell R730
  • 5 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết
  TOP