SERVER DELL

 • Trang chủ » SERVER DELL
 • DELL EMC POWEREDGE R540 - 12 x 3.5 INCH

  DELL EMC POWEREDGE R540 - 12 x 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  46,296,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  46,296,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W )
  • DELL™ MAINBOARD R540
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
  • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL EMC POWEREDGE R540 - 12 x 3.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  61,076,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  61,076,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W )
  • DELL™ MAINBOARD R540
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 4 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
  • 4 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL EMC POWEREDGE R540 - 12 x 3.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  92,760,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  92,760,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 2U CHASSIS R540 12x3.5INCH ( 2 x 750W )
  • DELL™ MAINBOARD R540
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 8 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 6 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 2 x Dell EMC R540 Heat Sink
  • 6 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL EMC POWEREDGE R540 - 8 x 3.5 INCH

  DELL EMC POWEREDGE R540 - 8 x 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  65,568,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  65,568,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 1 x 750W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R540
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
  • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL EMC POWEREDGE R540 - 8 x 3.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  78,367,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  78,367,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 1 x 750W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R540
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 4 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 4TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
  • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  DELL EMC POWEREDGE R540 - 8 x 3.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  103,652,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  103,652,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL 2U CHASSIS R540 8x3.5INCH ( 2 x 750W ) 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R540
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 4 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
  • 4 x 4TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
  • Slim 8X DVD+/-RW 9.5mm Internal Drive
  • 1 x Dell EMC R540 Heat Sink
  • 6 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  57,164,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  57,164,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL R740 CHASSIS 8 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R740
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 1 x .NONE HDD
  • 1 x Heatsink Dell R740
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  71,726,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  71,726,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL R740 CHASSIS 8 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R740
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 16GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 600GB Dell 15K RPM 12Gbps SAS 2.5''
  • 1 x Heatsink Dell R740
  • 2 x Tray DELL 14G 2.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell EMC PowerEdge R740 - 2.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  114,568,000 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  114,568,000 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL R740 CHASSIS 16 Hard Drive 2.5inch - 2x750W Power Supply 16x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R740
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 4 x 32GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 4 x
  • 2 x Heatsink Dell R740
  • 4 x Tray DELL 14G 2.5in
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  74,165,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  74,165,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R740 - 8x 3.5inch - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R740
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 8GB PC4-21300 ECC 2666 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 1 x Heatsink Dell R740
  • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  82,835,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  82,835,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R740 - 8x 3.5inch - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R740
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 1 x Heatsink Dell R740
  • 4 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell EMC PowerEdge R740 - 3.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  97,106,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  97,106,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R740 - 8x 3.5inch - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R740
  • PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz
  • 2 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 600GB Dell 10K RPM 12Gbps SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 2 x Heatsink Dell R740
  • 2 x TRAY DELL 3.5 CADDY X7K8W
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell PowerEdge R730 - 3.5 INCH

  Dell PowerEdge R730 - 3.5 INCH

  Cấu hình chuẩn
  Giá tiền:
  68,563,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  68,563,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R730 - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R730
  • PERC H730 RAID Controller Mini Mono, 1GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 8GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 1 x Heatsink Dell R730
  • 2 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell PowerEdge R730 - 3.5 INCH

  Cấu hình tăng tốc
  Giá tiền:
  76,991,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  76,991,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R730 - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R730
  • PERC H730 RAID Controller Mini Mono, 1GB NV Cache
  • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)
  • 1 x 16GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 1 x Heatsink Dell R730
  • 4 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết

  Dell PowerEdge R730 - 3.5 INCH

  Cấu hình mạnh mẽ nhất
  Giá tiền:
  128,020,250 VNĐ
  Giảm giá Sốc:
  -0 VNĐ
  Chưa có VAT:
  128,020,250 VNĐ
  Thông số kỹ thuật:
  • DELL™ CHASSIS R730 - 2x750W Power Supply 8x HDD HotSwap
  • DELL™ MAINBOARD R730
  • PERC H730 RAID Controller Mini Mono, 1GB NV Cache
  • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)
  • 2 x 32GB PC4-19200 ECC 2400 MHz Registered DIMMs
  • 2 x 600GB Dell 15K RPM 12Gbps SAS 2.5''
  • 3 x 4TB Dell Enterprise 7200 RPM 12Gbps SAS 3.5"
  • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
  • 2 x Heatsink Dell R730
  • 5 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch
  >Xem thông tin chi tiết
   TOP