Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » ATEN KVM » KVM EXTENDERS

Trang chủ »

KVM EXTENDERS

 • Aten CS62UZ-AT 2-port USB

  MSP: CS62UZ-AT

  Giá: 959,000 VNĐ

 • AS-21UA 2 Port USB, Desktop KVM Switch with audio, in metal case, included 2 pcs cables

  MSP: AS-21UA

  Giá: 1,122,000 VNĐ

 • Aten CS82U PS/2-USB KVM Switch

  MSP: CS82U

  Giá: 1,839,000 VNĐ

 • Aten CE100 MINI USB KVM Extender VGA gain control

  MSP: CE100-AT-E

  Giá: 3,255,000 VNĐ

 • Aten CE250A KVM Extender 150m over Cat-5e Cable

  MSP: CE250A-AT-E

  Giá: 4,398,000 VNĐ

 • Aten CE350 PS/2 KVM Extender Support RS232

  MSP: CE350-AT-E

  Giá: 7,897,000 VNĐ

 • Aten CE370 PS/2 KVM Extender Support RS232

  MSP: CE370-AT-E

  Giá: 9,452,000 VNĐ

 • Aten CE770 USB KVM Extender with Deskew function

  MSP: CE770-AT-E

  Giá: 10,333,000 VNĐ

 • Aten CE600 DVI KVM Extender 60m RS232 & Audio

  MSP: CE600-AT-E

  Giá: 12,189,000 VNĐ

 • Aten CE790 Digital KVM Extender USB Type over Intranet

  MSP: CE790-AT-E

  Giá: 12,530,000 VNĐ

 • Aten CE604 DVI Dual View KVM Extender

  MSP: CE604-AT-E

  Giá: 14,289,000 VNĐ

 • Aten CE774 USB Dual View KVM Extender

  MSP: CE774-AT-E

  Giá: 15,608,000 VNĐ

 • Aten CE775 USB Dual View KVM Extender with Deskew

  MSP: CE775-AT-E

  Giá: 18,686,000 VNĐ

 • Aten CE610 USB 2.0 DVI KVM Extender Single Cat 5

  MSP: CE610-AT-E

  Giá: 24,622,000 VNĐ

 • Aten CE680 DVI Optical KVM Extender Over Cat5

  MSP: CE680-AT-E

  Giá: 25,502,000 VNĐ

 • Aten KE6900 DVI Single Display KVM Over IP Extender

  MSP: KE6900-AX-E

  Giá: 39,570,000 VNĐ

 • Aten CE690 Long Distance DVI Optical KVM Extender

  MSP: CE690-AT-E

  Giá: 43,166,000 VNĐ

 • Aten KE6940 DVI Dual Display KVM Over IP Extender

  MSP: KE6940-AX-E

  Giá: 45,726,000 VNĐ

  • TOP