Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » KVM EXTENDERS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • KVM EXTENDERS

 • Aten CS661 KVM dạng Cáp 2-port USB Laptop to Desktop

  MSP: CS661

  Giá: 290,000 VNĐ

 • Aten CS62UZ-AT 2-port USB

  MSP: CS62UZ-AT

  Giá: 944,000 VNĐ

 • Aten CS82U PS/2-USB KVM Switch

  MSP: CS82U

  Giá: 1,449,000 VNĐ

 • Aten CE100 MINI USB KVM Extender VGA gain control

  MSP: CE100-AT-E

  Giá: 3,205,000 VNĐ

 • Aten CE250A KVM Extender 150m over Cat-5e Cable

  MSP: CE250A-AT-E

  Giá: 4,330,000 VNĐ

 • Aten CE350 PS/2 KVM Extender Support RS232

  MSP: CE350-AT-E

  Giá: 7,776,000 VNĐ

 • Aten CE370 PS/2 KVM Extender Support RS232

  MSP: CE370-AT-E

  Giá: 9,307,000 VNĐ

 • Aten CE600 DVI KVM Extender 60m RS232 & Audio

  MSP: CE600-AT-E

  Giá: 9,546,000 VNĐ

 • Aten CE770 USB KVM Extender with Deskew function

  MSP: CE770-AT-E

  Giá: 10,174,000 VNĐ

 • Aten CE790 Digital KVM Extender USB Type over Intranet

  MSP: CE790-AT-E

  Giá: 12,338,000 VNĐ

 • Aten CE604 DVI Dual View KVM Extender

  MSP: CE604-AT-E

  Giá: 14,070,000 VNĐ

 • Aten CE774 USB Dual View KVM Extender

  MSP: CE774-AT-E

  Giá: 15,369,000 VNĐ

 • Aten CE775 USB Dual View KVM Extender with Deskew

  MSP: CE775-AT-E

  Giá: 18,400,000 VNĐ

 • RKP117-S801e 17" LCD Drawer w/ 8-port DB-15 KVM

  MSP: RKP117-S801E

  Giá: 22,466,000 VNĐ

 • Aten CE610 USB 2.0 DVI KVM Extender Single Cat 5

  MSP: CE610-AT-E

  Giá: 24,244,000 VNĐ

 • Aten CE680 DVI Optical KVM Extender Over Cat5

  MSP: CE680-AT-E

  Giá: 25,111,000 VNĐ

 • Aten CE690 Long Distance DVI Optical KVM Extender

  MSP: CE690-AT-E

  Giá: 33,552,000 VNĐ

 • Aten KE6900 DVI Single Display KVM Over IP Extender

  MSP: KE6900-AX-E

  Giá: 38,964,000 VNĐ

 • Aten KE6940 DVI Dual Display KVM Over IP Extender

  MSP: KE6940-AX-E

  Giá: 45,025,000 VNĐ

  • TOP