Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO » Cisco Catalyst 3850 Series Switches

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Cisco Catalyst 3850 Series Switches

 • Cisco Catalyst 3850-24XU-E - switch - 24 ports - managed - desktop, rack-mountable

  MSP: WS-C3850-24XU-E

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-24U-L

  MSP: WS-C3850-24U-L

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48P-L

  MSP: WS-C3850-48P-L

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48F-L

  MSP: WS-C3850-48F-L

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48U-L

  MSP: WS-C3850-48U-L

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48F-S

  MSP: WS-C3850-48F-S

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48U-S

  MSP: WS-C3850-48U-S

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48P-E

  MSP: WS-C3850-48P-E

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E

  MSP: WS-C3850-48F-E

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C3850-12X48U-L

  MSP: WS-C3850-12X48U-L

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C3850-12XS-E

  MSP: WS-C3850-12XS-E

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C3850-24XU-L

  MSP: WS-C3850-24XU-L

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C3850-12X48U-S

  MSP: WS-C3850-12X48U-S

  Giá: Liên hệ

 • 4 x 1GE Network Module spare

  MSP: C3850-NM-4-1G=

  Giá: 5,366,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-24T-L

  MSP: WS-C3850-24T-L

  Giá: 56,439,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-24P-L

  MSP: WS-C3850-24P-L

  Giá: 66,760,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-24U-S

  MSP: WS-C3850-24U-S

  Giá: 82,162,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-24P-S

  MSP: WS-C3850-24P-S

  Giá: 83,903,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48T-L

  MSP: WS-C3850-48T-L

  Giá: 100,760,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C3850-12S-S

  MSP: WS-C3850-12S-S

  Giá: 105,437,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-24T-E

  MSP: WS-C3850-24T-E

  Giá: 109,975,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48T-S

  MSP: WS-C3850-48T-S

  Giá: 119,270,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 3850-24T-E - switch - 24 ports - managed - rack-mountable

  MSP: WS-3850-24T-E

  Giá: 120,177,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-24P-E

  MSP: WS-C3850-24P-E

  Giá: 133,740,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 3850-12XS-S Switch

  MSP: WS-C3850-12XS-S

  Giá: 138,621,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-24U-E

  MSP: WS-C3850-24U-E

  Giá: 143,637,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48T-E

  MSP: WS-C3850-48T-E

  Giá: 157,506,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C3850-24XS-S

  MSP: WS-C3850-24XS-S

  Giá: 216,074,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C3850-48U-E

  MSP: WS-C3850-48U-E

  Giá: 244,181,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 3850-24S-E - switch - 24 ports - managed - desktop, rack-mountable

  MSP: WS-C3850-24S-E

  Giá: 276,702,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 3850-48XS-S - switch - 48 ports - managed - rack-mountable

  MSP: WS-3850-48XS-S

  Giá: 297,795,000 VNĐ

  • TOP