Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket 1151 UP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 1151 UP

 • Bộ xử lý Intel® Core™ Pentium Gold G5500 (3M bộ nhớ đệm, 3.8 GHz)

  MSP: COFFEELAKE_G5500

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ Intel Celeron G4900 (6M bộ nhớ đệm, 3.1 GHz)

  MSP: COFFEELAKE_G4900

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.10 GHz

  MSP: KABYLAKE_7600

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K 6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.20 GHz

  MSP: KABYLAKE_7600K

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K 8M bộ nhớ đệm, 4,00 GHz

  MSP: COFFEELAKE_8350K

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 3M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz

  MSP: KABYLAKE_G4600

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.20 GHz

  MSP: KABYLAKE_7700

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 8M bộ nhớ đệm, 4,00 GHz

  MSP: COFFEELAKE_8300

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 6M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz

  MSP: COFFEELAKE_8100

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 (3.0Ghz/ 6C6T/9MB/1151 Coffee Lake)

  MSP: COFFEELAKE_8500

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1270 v6 8M Cache, 3.80 GHz-TM-R230--hp

  MSP: E3-1270V6-TM-R230-HP

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.80 GHz

  MSP: KABYLAKE_7500

  Giá: 0 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 3M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz

  MSP: KABYLAKE_G4560

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R230

  MSP: E3-1220V6-TM-R230

  Giá: 845,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R230=hp

  MSP: E3-1220V6-TM-R230-HP

  Giá: 990,000 VNĐ

 • Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

  MSP: G4400-TM

  Giá: 1,328,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-T330

  MSP: E3-1220V6-TM-T330

  Giá: 1,618,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz TM-T130

  MSP: E3-1220V6-TM-T130

  Giá: 1,811,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz TM-R230

  MSP: E3-1230V6-TM-R230

  Giá: 2,584,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 3M bộ nhớ đệm, 3,90 GHz

  MSP: KABYLAKE_7100

  Giá: 2,753,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)-TM-R230-CABLED

  MSP: E3-1240V6-TM-R230

  Giá: 2,826,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz -TM-ML30

  MSP: E3-1220V6-TM-ML30

  Giá: 3,019,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230v6 8M Cache, 3.50 GHz-TM-T330

  MSP: E3-1230V6-TM-T330

  Giá: 3,115,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz-TM-R230--hp

  MSP: E3-1230V6-TM-R230-HP

  Giá: 3,260,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz -TM-R330-2.5

  MSP: E3-1220V6-TM-R330-2.5

  Giá: 3,260,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz TM-T130

  MSP: E3-1230V6-TM-T130

  Giá: 3,405,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v5 (8M Cache, 3.00 GHz)

  MSP: E3-1220V5

  Giá: 3,671,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 8M Cache, 3.70 GHz-TM-R230--hp

  MSP: E3-1240V6-TM-R230-HP

  Giá: 3,985,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)

  MSP: E3-1225V5

  Giá: 4,202,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz

  MSP: KABYLAKE_7400

  Giá: 4,275,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 8M Cache, 3.70 GHz TM-T130

  MSP: E3-1240V6-TM-T130

  Giá: 4,419,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 8M Cache, 3.70 GHz-TM-T330

  MSP: E3-1240V6-TM-T330

  Giá: 4,516,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz

  MSP: E3-1220V6

  Giá: 4,613,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 9M bộ nhớ đệm, lên đến 4.00 GHz

  MSP: COFFEELAKE_8400

  Giá: 4,709,000 VNĐ

 • CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

  MSP: BXL-I5-7500

  Giá: 4,902,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1270 v6 8M Cache, 3.80 GHz-TM

  MSP: E3-1270V6-TM-T330

  Giá: 5,096,000 VNĐ

 • Intel® Core™ i5-7600 Processor (6M Cache, 3.5 GHz)

  MSP: I5-7600

  Giá: 5,506,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1225 v6 8M Cache, 3.30 GHz

  MSP: E3-1225V6

  Giá: 6,038,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 8M Cache, 3.00 GHz -TM-R330-2.5

  MSP: E3-1240V6-TM-R330-2.5

  Giá: 6,158,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230v6 8M Cache, 3.50 GHz

  MSP: E3-1230V6

  Giá: 6,279,000 VNĐ

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K 9M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz

  MSP: COFFEELAKE_8600K

  Giá: 6,400,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v6 8M Cache, 3.70 GHz

  MSP: E3-1240V6

  Giá: 7,245,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v6 8M Cache, 3.00 GHz-TM-R330

  MSP: E3-1220V6-TM-R330

  Giá: 7,342,000 VNĐ

 • Intel® Core™ i7-8700 Processor 12M Cache, up to 4.60 GHz

  MSP: COFFEELAKE_8700

  Giá: 7,849,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz TM-R330

  MSP: E3-1230V6-TM-R330

  Giá: 8,235,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1270 v6 8M Cache, 3.80 GHz

  MSP: E3-1270V6

  Giá: 8,713,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1270V5

  Giá: 8,769,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1275 v5 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1275V5

  Giá: 9,044,000 VNĐ

 • TOP