Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » HP » HP 2530 Switch Series

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • HP 2530 Switch Series

 • HP 2530-8-PoE+ Internal Power Supply Switch (JL070A)

  MSP: JL070A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2530-48G-PoE+-2SFP+ Switch (J9853A)

  MSP: J9853A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2530-24G-PoE+-2SFP+ Switch (J9854A)

  MSP: J9854A

  Giá: 0 VNĐ

 • HP 2530-8 Switch (J9783A)

  MSP: J9783A

  Giá: 5,134,000 VNĐ

 • HP 2530-8G Switch (J9777A)

  MSP: J9777A

  Giá: 7,231,000 VNĐ

 • HP 2530-24 Switch (J9782A)

  MSP: J9782A

  Giá: 7,718,000 VNĐ

 • HP 2530-8-PoE+ Switch (J9780A)

  MSP: J9780A

  Giá: 7,718,000 VNĐ

 • HP 2530-8G-PoE+ Switch (J9774A)

  MSP: J9774A

  Giá: 9,537,000 VNĐ

 • HP 2530-24G Switch (J9776A)

  MSP: J9776A

  Giá: 13,781,000 VNĐ

 • HP 2530-48 Switch (J9781A)

  MSP: J9781A

  Giá: 14,112,000 VNĐ

 • HP 2530-24-PoE+ Switch (J9779A)

  MSP: J9779A

  Giá: 18,743,000 VNĐ

 • HP 2530-48G Switch (J9775A)

  MSP: J9775A

  Giá: 21,373,000 VNĐ

 • HP 2530-24G-PoE+ Switch (J9773A)

  MSP: J9773A

  Giá: 22,215,000 VNĐ

 • HP 2530-24G-2SFP+ Switch (J9856A)

  MSP: J9856A

  Giá: 25,367,000 VNĐ

 • HP 2530-48-PoE+ Switch (J9778A)

  MSP: J9778A

  Giá: 28,862,000 VNĐ

 • HP 2530-48G-2SFP+ Switch (J9855A)

  MSP: J9855A

  Giá: 39,572,000 VNĐ

 • HP 2530-48G-PoE+ Switch (J9772A)

  MSP: J9772A

  Giá: 44,100,000 VNĐ

  • TOP