Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO » SWITCH

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • SWITCH

 • SRW208-K9 (SF300-08)

  MSP: SRW208-K9

  Giá: 0 VNĐ

 • SRW208MP-K9 (SF302-08MP)

  MSP: SRW208MP-K9

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SF90D-05 5-Port 10 100 Desktop Switch

  MSP: SF90D-05

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SF90D-08-M30 8-Port 10 100 Desktop Switch Multipack (30)

  MSP: SF90D-08-M30

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG90D-05 5-Port Gigabit Desktop Switch

  MSP: SG90D-05

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG90D-08-M12 8-Port Gigabit Desktop Switch Multipack (12)

  MSP: SG90D-08-M12

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SF500-24MP 24-port 10 100 Max PoE+ Stackable Managed Switch

  MSP: SF500-24MP

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SF500-24P 24-Port 10 100 POE Stackable Managed Switch

  MSP: SF500-24P

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SF500-48MP 48-port 10 100 Max PoE+ Stackable Managed Switch

  MSP: SF500-48MP

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SF500-48P 48P-Port 10 100 POE Stackable Managed Switch

  MSP: SF500-48P

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG500-28MPP 28-port Gigabit Max PoE+ Stackable Managed Switch

  MSP: SG500-28MPP

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG500-52 52-port Gigabit Stackable Managed Switch

  MSP: SG500-52

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG500X-24MPP 24-port Gig Plus 4 10-Gig Max PoE+ Switch

  MSP: SG500X-24MPP

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG500X-24P 24P GB POE with 4Port 10GB Stackable Managed Switch

  MSP: SG500X-24P

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG500X-48 48-Port GB with 4-Port 10-GB Stackable Managed Switch

  MSP: SG500X-48

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG500X-48MPP 48-port Gig Plus 4 10-Gig Max PoE+ Switch

  MSP: SG500X-48MPP

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG500X-48P 48-P GB POE with 4-P 10-GB Stackable Managed Switch

  MSP: SG500X-48P

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SG500XG-8F8T 16-port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

  MSP: SG500XG-8F8T

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco Small Business SF500-48 - switch - 48 ports - managed - rack-mountable

  MSP: SF500-48-K9-G5

  Giá: 0 VNĐ

 • CISCO SG300-28PP (SG300-28PP-K9-EU) 28-port Gigabit PoE Managed Switch

  MSP: SG300-28PP-K9-EU

  Giá: 0 VNĐ

 • Switch Cisco SLM2024T-EU 24 10/100/1000 Ports 2x1GE Uplink

  MSP: SLM2024T-EU

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco SF90D-08 8-Port 10 100 Desktop Switch

  MSP: SF90D-08

  Giá: 495,000 VNĐ

 • Kìm bấm mạng RJ45

  MSP: KMRJ45

  Giá: 838,000 VNĐ

 • Switch Cisco SF95 16 Ports 10/100 Mbps

  MSP: SF95-16

  Giá: 990,000 VNĐ

 • Cisco Switch 16 Port (SF90D-16)

  MSP: SF90D-16

  Giá: 1,087,000 VNĐ

 • EX 4200, EX4500, EX4550 Virtual Chassis Port cable 1M length

  MSP: EX-CBL-VCP-1M

  Giá: 1,328,000 VNĐ

 • Cisco Switch 24 Pport (SF90-24-AS)

  MSP: SF90-24-AS

  Giá: 1,691,000 VNĐ

 • Cisco SG92-16 16-Port Gigabit Desktop Switch

  MSP: SG92-16

  Giá: 3,369,000 VNĐ

 • SRW208G-K9 (SF302-08)

  MSP: SRW208G-K9

  Giá: 3,545,000 VNĐ

 • SF302-08PP-K9 (SF302-08PP)

  MSP: SF302-08PP-K9

  Giá: 5,765,000 VNĐ

 • SRW208P-K9 (SF302-08P)

  MSP: SRW208P-K9

  Giá: 5,989,000 VNĐ

 • Cisco SG300-20 20-Port Gigabit Managed Switch

  MSP: SG300-20

  Giá: 6,472,000 VNĐ

 • Cisco SG300-10PP 10-port Gigabit PoE+ Managed Switch

  MSP: SG300-10PP

  Giá: 6,521,000 VNĐ

 • SF302-08MPP-K9 (SF302-08MPP)

  MSP: SF302-08MPP-K9

  Giá: 6,617,000 VNĐ

 • Cisco SG300-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch

  MSP: SG300-10SFP

  Giá: 7,076,000 VNĐ

 • Kìm bấm mạng 790163-5

  MSP: 790163-5

  Giá: 7,849,000 VNĐ

 • Cisco SF500-24 24-Port 10 100 Stackable Managed Switch

  MSP: SF500-24

  Giá: 8,076,000 VNĐ

 • Switch Cisco SF300-24PP-K9 24 port POE

  MSP: SRW224G4P-K9

  Giá: 8,332,000 VNĐ

 • Cisco SG300-10MPP 10-port Gigabit Max PoE+ Managed Switch

  MSP: SG300-10MPP

  Giá: 8,349,000 VNĐ

 • Switch Cisco SG200-26P (SLM2024PT) hỗ trợ 26 cổng LAN, POE

  MSP: SLM2024PT

  Giá: 9,554,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 2960CX-8TC-L Switch

  MSP: 2960CX-8TC-L

  Giá: 11,664,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 2960C-8PC-L Switch

  MSP: WS-C2960C-8PC-L

  Giá: 12,147,000 VNĐ

 • Cisco SG300-28PP 28-port Gigabit PoE+ Managed Switch

  MSP: SG300-28PP

  Giá: 12,420,000 VNĐ

 • WS-C2960+24LC-S

  MSP: WS-C2960+24LC-S

  Giá: 12,882,000 VNĐ

 • Cisco SF500-48 48-Port 10 100 Stackable Managed Switch

  MSP: SF500-48

  Giá: 12,971,000 VNĐ

 • Cisco SG500-28 28-port Gigabit Stackable Managed Switch

  MSP: SG500-28-K9-G5

  Giá: 13,162,000 VNĐ

 • 28-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch Cisco SG500-28P-K9-G5

  MSP: SG500-28P-K9-G5

  Giá: 13,162,000 VNĐ

 • Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960+24TC-L

  MSP: WS-C2960+24TC-L

  Giá: 13,297,000 VNĐ

 • TOP