Siêu Thị Máy Chủ » SERVER IBM STANDARD MODELS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • IBM System x3250 M5 5458G3A

  MSP: 5458G3A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458A2A

  MSP: 5458A2A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3250 M5 5458G2A

  MSP: 5458G2A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3550 M4 791433A

  MSP: 791433A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3550 M4 791453A

  MSP: 791453A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3550 M4 791443A

  MSP: 791443A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3550 M4 791473A

  MSP: 791473A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3550 M4 791483A

  MSP: 791483A

  Giá: 0 VNĐ

 • Rack 3U

 • IBM System x3300 M4 - 7382A2A

  MSP: 7382-A2A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3300 M4 - 7382C2A

  MSP: 7382-C2A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3300 M4 - 7382D2A

  MSP: 7382-D2A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3300 M4 - 7382D4A

  MSP: 7382-D4A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System x3300 M4 - 7382F2A

  MSP: 7382-F2A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System X3100 M5 – 5457F3A

  MSP: 5457F3A

  Giá: 0 VNĐ

 • IBM System X3100 M5 – 5457B3A

  MSP: 5457-B3A

  Giá: 16,712,000 VNĐ

 • IBM System X3100 M5 - 5457C3A

  MSP: 5457-C3A

  Giá: 17,050,000 VNĐ

 • TOP