Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » FORTINET

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • FortiWiFi-60D

  MSP: FWF-60D

  Giá: 0 VNĐ

 • FortiGate-200D-POE Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle

  MSP: FG-200D-BDL-871-12

  Giá: 0 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 140D-POE - security appliance

  MSP: FG-140D-POE

  Giá: 0 VNĐ

 • Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 101E | FG-101E-BDL

  MSP: FG-101E-BDL

  Giá: 0 VNĐ

 • Fortinet FortiGate-60D / FG-60D Support 8x5 FortiCare plus FortiGuard Bundle Contract 1 Year

  MSP: FC-10-0060D-900-02-12

  Giá: 5,458,000 VNĐ

 • Fortinet | FC-10-0061E-900-02-12 | FortiGate-61E UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering, Botnet and Antispam Services) 1 Year. License Only

  MSP: FC-10-0061E-900-02-12

  Giá: 9,056,000 VNĐ

 • FortiGate 60E

  MSP: FG-60E

  Giá: 10,336,000 VNĐ

 • Peplink Balance One Core

  MSP: BPL-ONE-CORE

  Giá: 14,611,000 VNĐ

 • FortiGate 60E (FG-60E-BDL)

  MSP: FG-60E-BDL

  Giá: 16,067,000 VNĐ

 • FortiGate 60D (FG-60D-BDL)

  MSP: FG-60D-BDL

  Giá: 16,891,000 VNĐ

 • FortiGate-80E

  MSP: FG-80E

  Giá: 17,460,000 VNĐ

 • FortiGate-90D

  MSP: FG-90D

  Giá: 18,313,000 VNĐ

 • Fortinet FC-10-FG1HE-900-02-12

  MSP: FC-10-FG1HE-900-02-12

  Giá: 19,803,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 61E

  MSP: FG-61E

  Giá: 19,851,000 VNĐ

 • FortiGate-90D (FG-90D-BDL)

  MSP: FG-90D-BDL

  Giá: 28,195,000 VNĐ

 • FortiGate-80D FG-80D-BDL

  MSP: FG-80D-BDL

  Giá: 28,859,000 VNĐ

 • FortiGate 80C

  MSP: FG-80C-BDL

  Giá: 31,492,000 VNĐ

 • FortiGate 100E

  MSP: FG-100E

  Giá: 31,796,000 VNĐ

 • FortiGate-80E FG-80E-BDL

  MSP: FG-80E-BDL

  Giá: 32,023,000 VNĐ

 • Fortinet FC-10-00207-900-02-12

  MSP: FC-10-00207-900-02-12

  Giá: 35,259,000 VNĐ

 • Thiết bị bảo vệ mạng Firewall Fortigate 90E | FG-90E-BDL

  MSP: FG-90E-BDL

  Giá: 35,597,000 VNĐ

 • FortiGate-100D

  MSP: FG-100D

  Giá: 36,515,000 VNĐ

 • FortiGate-200D UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services), 1 Year

  MSP: FC-10-00205-900-02-12

  Giá: 38,848,000 VNĐ

 • FortiGate-100D Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle, 2 Year

  MSP: FG-100D-BDL-900-24

  Giá: 43,567,000 VNĐ

 • FortiGate 100E ( FG-100E-BDL )

  MSP: FG-100E-BDL

  Giá: 49,210,000 VNĐ

 • FG-100D-BDL

  MSP: FG-100D-BDL

  Giá: 56,511,000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  MSP: FG-200E

  Giá: 57,298,000 VNĐ

 • FortiWAN 200B FWN-200B FortiWAN 200B

  MSP: FORTIWAN-200B

  Giá: 58,854,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 200D

  MSP: FG-200D

  Giá: 63,478,000 VNĐ

 • FortiGate 200E ( FG-200E-BDL )

  MSP: FG-200E-BDL

  Giá: 86,843,000 VNĐ

 • FortiGate 200D (FG-200D-BDL)

  MSP: FG-200D-BDL

  Giá: 98,119,000 VNĐ

 • Fortinet FortiGate 240D

  MSP: FG-240D-BDL

  Giá: 122,416,000 VNĐ

 • FortiGate FG-201E-BDL

  MSP: FG-201E-BDL

  Giá: 127,995,000 VNĐ

 • Peplink Balance 710-BPL-710

  MSP: 710-BPL-710

  Giá: 131,376,000 VNĐ

 • Fortigate 300E (FG-300E-BDL)

  MSP: FG-300E-BDL

  Giá: 138,017,000 VNĐ

 • FortiGate 300D (FG-300D-BDL)

  MSP: FG-300D-BDL

  Giá: 168,526,000 VNĐ

 • Fortinet FortiADC-300D

  MSP: FAD-300D

  Giá: 188,749,000 VNĐ

 • Fortinet FortiADC – FAD-300D-BDL

  MSP: FAD-300D-BDL

  Giá: 273,854,000 VNĐ

  • TOP