Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO » ROUTER

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • ROUTER

 • CISCO887VA-K9

  MSP: CISCO887VA-K9

  Giá: Liên hệ

 • Cisco ISR4451-X/K9

  MSP: ISR4451-X/K9

  Giá: Liên hệ

 • Cisco 2951-SEC/K9

  MSP: 2951-SEC/K9

  Giá: Liên hệ

 • Cisco EHWIC-4ESG= 4-Port Gigabit Ethernet Enhanced High-Speed WAN Interface Card

  MSP: EHWIC-4ESG=

  Giá: 5,847,000 VNĐ

 • Cisco C881-K9

  MSP: C881-K9

  Giá: 7,451,000 VNĐ

 • Draytek Vigor 2960F - Dual WAN Gigabit Firewall EOL

  MSP: VIGOR2960F

  Giá: 7,604,000 VNĐ

 • CISCO881-K9

  MSP: CISCO881-K9

  Giá: 7,794,000 VNĐ

 • CISCO881-SEC-K9

  MSP: CISCO881-SEC-K9

  Giá: 10,237,000 VNĐ

 • CISCO888-SEC-K9

  MSP: CISCO888-SEC-K9

  Giá: 11,517,000 VNĐ

 • Cisco Router C888-K9

  MSP: C888-K9

  Giá: 12,827,000 VNĐ

 • CISCO1921/K9

  MSP: CISCO1921/K9

  Giá: 13,735,000 VNĐ

 • Cisco ISR4221/K9

  MSP: ISR4221/K9

  Giá: 13,857,000 VNĐ

 • CISCO892-K9

  MSP: CISCO892-K9

  Giá: 15,240,000 VNĐ

 • CISCO1921-SEC/K9

  MSP: CISCO1921-SEC/K9

  Giá: 18,272,000 VNĐ

 • Cisco Router ISR4321/K9

  MSP: ISR4321/K9

  Giá: 21,436,000 VNĐ

 • Thiết bị mạng router Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

  MSP: CISCO2901/K9

  Giá: 22,763,000 VNĐ

 • ISR4331/K9 - Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)

  MSP: ISR4331/K9

  Giá: 34,459,000 VNĐ

 • CISCO2901-SEC/K9

  MSP: CISCO2901-SEC/K9

  Giá: 39,462,000 VNĐ

 • Cisco ISR4331-SEC/K9 (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle)

  MSP: ISR4331-SEC/K9

  Giá: 46,550,000 VNĐ

 • CISCO2911-SEC/K9

  MSP: CISCO2911-SEC/K9

  Giá: 48,733,000 VNĐ

 • CISCO2921/K9

  MSP: CISCO2921/K9

  Giá: 54,104,000 VNĐ

 • Cisco ISR4331-AX / K9

  MSP: ISR4331-AX/K9

  Giá: 61,560,000 VNĐ

 • CISCO2921-SEC/K9

  MSP: CISCO2921-SEC/K9

  Giá: 65,533,000 VNĐ

 • CISCO2951/K9

  MSP: CISCO2951/K9

  Giá: 108,528,000 VNĐ

 • CISCO3925/K9

  MSP: CISCO3925/K9

  Giá: 131,803,000 VNĐ

 • CISCO3925-SEC/K9

  MSP: CISCO3925-SEC/K9

  Giá: 147,404,000 VNĐ

 • Cisco ISR4431-SEC/K9

  MSP: ISR4431-SEC/K9

  Giá: 155,004,000 VNĐ

 • CISCO3945/K9

  MSP: CISCO3945/K9

  Giá: 181,983,000 VNĐ

  • TOP
   SẢN PHẨM HOT«