Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO » ROUTER

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • ROUTER

 • CISCO887VA-K9

  MSP: CISCO887VA-K9

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco ISR4451-X/K9

  MSP: ISR4451-X/K9

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco 2951-SEC/K9

  MSP: 2951-SEC/K9

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco ISR4331-AX / K9

  MSP: ISR4331-AX/K9

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco EHWIC-4ESG= 4-Port Gigabit Ethernet Enhanced High-Speed WAN Interface Card

  MSP: EHWIC-4ESG=

  Giá: 5,757,000 VNĐ

 • Cisco C881-K9

  MSP: C881-K9

  Giá: 7,337,000 VNĐ

 • Draytek Vigor 2960F - Dual WAN Gigabit Firewall

  MSP: VIGOR2960F

  Giá: 7,487,000 VNĐ

 • CISCO881-K9

  MSP: CISCO881-K9

  Giá: 7,675,000 VNĐ

 • Cisco Router C888-K9

  MSP: C888-K9

  Giá: 9,460,000 VNĐ

 • CISCO881-SEC-K9

  MSP: CISCO881-SEC-K9

  Giá: 10,080,000 VNĐ

 • CISCO888-SEC-K9

  MSP: CISCO888-SEC-K9

  Giá: 11,341,000 VNĐ

 • Cisco ISR4221/K9

  MSP: ISR4221/K9

  Giá: 12,268,000 VNĐ

 • CISCO1921/K9

  MSP: CISCO1921/K9

  Giá: 14,290,000 VNĐ

 • CISCO892-K9

  MSP: CISCO892-K9

  Giá: 15,007,000 VNĐ

 • CISCO1921-SEC/K9

  MSP: CISCO1921-SEC/K9

  Giá: 17,992,000 VNĐ

 • Cisco Router ISR4321/K9

  MSP: ISR4321/K9

  Giá: 21,107,000 VNĐ

 • Thiết bị mạng router Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

  MSP: CISCO2901/K9

  Giá: 22,414,000 VNĐ

 • ISR4331/K9 - Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)

  MSP: ISR4331/K9

  Giá: 33,931,000 VNĐ

 • CISCO2901-SEC/K9

  MSP: CISCO2901-SEC/K9

  Giá: 38,857,000 VNĐ

 • Cisco ISR4331-SEC/K9 (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle)

  MSP: ISR4331-SEC/K9

  Giá: 45,837,000 VNĐ

 • CISCO2911-SEC/K9

  MSP: CISCO2911-SEC/K9

  Giá: 47,986,000 VNĐ

 • CISCO2921/K9

  MSP: CISCO2921/K9

  Giá: 53,275,000 VNĐ

 • CISCO2921-SEC/K9

  MSP: CISCO2921-SEC/K9

  Giá: 64,529,000 VNĐ

 • CISCO2951/K9

  MSP: CISCO2951/K9

  Giá: 106,864,000 VNĐ

 • CISCO3925/K9

  MSP: CISCO3925/K9

  Giá: 129,782,000 VNĐ

 • CISCO3925-SEC/K9

  MSP: CISCO3925-SEC/K9

  Giá: 145,144,000 VNĐ

 • Cisco ISR4431-SEC/K9

  MSP: ISR4431-SEC/K9

  Giá: 152,628,000 VNĐ

 • CISCO3945/K9

  MSP: CISCO3945/K9

  Giá: 179,193,000 VNĐ

  • TOP