Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » HP » SWITCH

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • SWITCH

 • HP 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot Switch JH147A

  MSP: JH147A

  Giá: Liên hệ

 • Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch

  MSP: JL262A

  Giá: Liên hệ

 • Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL256A

  Giá: Liên hệ

 • HP 1620-8G Switch

  MSP: JG912A

  Giá: 2,212,000 VNĐ

 • Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver

  MSP: J4858D

  Giá: 4,488,000 VNĐ

 • HP 1620-24G Switch

  MSP: JG913A

  Giá: 4,954,000 VNĐ

 • JD118B

  MSP: JD118B

  Giá: 5,038,000 VNĐ

 • J9803A

  MSP: J9803A

  Giá: 6,274,000 VNĐ

 • HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP - JL381A

  MSP: JL381A

  Giá: 7,995,000 VNĐ

 • JE006A

  MSP: JE006A

  Giá: 9,173,000 VNĐ

 • HP 1620-48G Switch

  MSP: JG914A

  Giá: 10,301,000 VNĐ

 • J4859C

  MSP: J4859C

  Giá: 10,637,000 VNĐ

 • J9732A

  MSP: J9732A

  Giá: 12,111,000 VNĐ

 • HP 1810-48G Switch

  MSP: J9660A

  Giá: 12,925,000 VNĐ

 • HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP - JL382A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3

  MSP: JL382A

  Giá: 14,176,000 VNĐ

 • J9138A

  MSP: J9138A

  Giá: 18,767,000 VNĐ

 • HP Aruba 2930F 24G 4SFP Switch (JL259A)

  MSP: JL259A

  Giá: 20,970,000 VNĐ

 • HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG932A

  Giá: 30,952,000 VNĐ

 • 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

  MSP: JL354A

  Giá: 32,006,000 VNĐ

 • HP Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch (JL253A)

  MSP: JL253A

  Giá: 34,827,000 VNĐ

 • HP 2920-24G Switch (J9726A) EOL

  MSP: J9726A

  Giá: 35,269,000 VNĐ

 • HP 5120-24G EI Switch

  MSP: JE066A

  Giá: 37,549,000 VNĐ

 • Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL356A

  Giá: 39,977,000 VNĐ

 • HPE JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL255A

  Giá: 40,958,000 VNĐ

 • HP 5120-24G-PoE+ EI TAA-compliant Switch with 2 Slots (JG247A)

  MSP: JG247A

  Giá: 45,618,000 VNĐ

 • HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ (370W) EI Switch (JG936A)

  MSP: JG936A

  Giá: 50,205,000 VNĐ

 • HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch

  MSP: JH323A

  Giá: 50,278,000 VNĐ

 • ARUBA 2540 48G 4SFP+ SWITCH (JL355A)

  MSP: JL355A

  Giá: 51,505,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 Interface Slots EOL

  MSP: JG311A

  Giá: 54,864,000 VNĐ

 • HP 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JD377A

  Giá: 56,165,000 VNĐ

 • Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL357A

  Giá: 60,824,000 VNĐ

 • Thiết bị chuyển mạch HPE 5510 24G 4SFP+HI , JH145A

  MSP: JH145A

  Giá: 61,928,000 VNĐ

 • HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG933A

  Giá: 62,142,000 VNĐ

 • HP 5130-48G-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG934A

  Giá: 62,370,000 VNĐ

 • HP 5120-48G EI Switch

  MSP: JE067A

  Giá: 66,588,000 VNĐ

 • HP 5500-48G EI Switch (JD375A)

  MSP: JD375A

  Giá: 70,343,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JD374A

  Giá: 85,005,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-SFP HI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JG543A

  Giá: 140,409,000 VNĐ

  • TOP