Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » HP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • HP 2620-48 Switch

  MSP: J9626A

  Giá: 23,649,000 VNĐ

 • Switch HP 1920S-48G PoE+ (JL386A)

  MSP: JL386A

  Giá: 25,247,000 VNĐ

 • HP 1910-24G-PoE (365W) Switch

  MSP: JE007A

  Giá: 25,360,000 VNĐ

 • HP 2530-24G-2SFP+ Switch (J9856A)

  MSP: J9856A

  Giá: 25,367,000 VNĐ

 • HP Aruba 2930F 24G 4SFP Switch (JL259A)

  MSP: JL259A

  Giá: 25,909,000 VNĐ

 • HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch

  MSP: JG962A

  Giá: 26,227,000 VNĐ

 • HP 1920-48G-PoE+ (370W) Switch

  MSP: JG928A

  Giá: 27,268,000 VNĐ

 • HP 2530-48-PoE+ Switch (J9778A)

  MSP: J9778A

  Giá: 28,862,000 VNĐ

 • HP P2000 G3 MSA Fibre Channel Controller (AP836A)

  MSP: AP836A

  Giá: 32,530,000 VNĐ

 • HP Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch (JL253A)

  MSP: JL253A

  Giá: 34,293,000 VNĐ

 • 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

  MSP: JL354A

  Giá: 34,486,000 VNĐ

 • HP 2920-24G Switch (J9726A)

  MSP: J9726A

  Giá: 34,729,000 VNĐ

 • HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG932A

  Giá: 36,382,000 VNĐ

 • HP 2620-48-PoE+ Switch

  MSP: J9627A

  Giá: 36,727,000 VNĐ

 • HP 5120-24G EI Switch

  MSP: JE066A

  Giá: 36,974,000 VNĐ

 • Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL356A

  Giá: 39,365,000 VNĐ

 • HP 2530-48G-2SFP+ Switch (J9855A)

  MSP: J9855A

  Giá: 39,572,000 VNĐ

 • HPE JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL255A

  Giá: 40,331,000 VNĐ

 • HP 2530-48G-PoE+ Switch (J9772A)

  MSP: J9772A

  Giá: 44,100,000 VNĐ

 • HP 5120-24G-PoE+ EI TAA-compliant Switch with 2 Slots (JG247A)

  MSP: JG247A

  Giá: 44,919,000 VNĐ

 • HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch

  MSP: JH323A

  Giá: 49,508,000 VNĐ

 • ARUBA 2540 48G 4SFP+ SWITCH (JL355A)

  MSP: JL355A

  Giá: 50,715,000 VNĐ

 • HP 2920-48G Switch (J9728A)

  MSP: J9728A

  Giá: 51,542,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JG311A

  Giá: 54,023,000 VNĐ

 • HP 5130-48G-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG934A

  Giá: 54,574,000 VNĐ

 • HP 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JD377A

  Giá: 55,304,000 VNĐ

 • Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL357A

  Giá: 59,892,000 VNĐ

 • HP 2920-48G-POE+ Switch (J9729A)

  MSP: J9729A

  Giá: 60,150,000 VNĐ

 • HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG933A

  Giá: 61,189,000 VNĐ

 • HP 5120-48G EI Switch

  MSP: JE067A

  Giá: 65,567,000 VNĐ

 • HP 5500-48G EI Switch (JD375A)

  MSP: JD375A

  Giá: 69,265,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JD374A

  Giá: 83,701,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-SFP HI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JG543A

  Giá: 138,256,000 VNĐ

 • TOP