Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » HP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch

  MSP: JL385A

  Giá: 19,986,000 VNĐ

 • JE009A HP 1910-48G Switch

  MSP: JE009A

  Giá: 20,913,000 VNĐ

 • HP Aruba 2930F 24G 4SFP Switch (JL259A)

  MSP: JL259A

  Giá: 20,970,000 VNĐ

 • HP 2530-48G Switch (J9775A)

  MSP: J9775A

  Giá: 21,706,000 VNĐ

 • HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA

  MSP: AP770B

  Giá: 22,073,000 VNĐ

 • HP 2530-24G-PoE+ Switch (J9773A)

  MSP: J9773A

  Giá: 22,561,000 VNĐ

 • HP 2620-48 Switch

  MSP: J9626A

  Giá: 24,017,000 VNĐ

 • Switch HP 1920S-48G PoE+ (JL386A)

  MSP: JL386A

  Giá: 25,640,000 VNĐ

 • HP 1910-24G-PoE (365W) Switch

  MSP: JE007A

  Giá: 25,755,000 VNĐ

 • HP 2530-24G-2SFP+ Switch (J9856A)

  MSP: J9856A

  Giá: 25,762,000 VNĐ

 • HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch

  MSP: JG962A

  Giá: 26,635,000 VNĐ

 • HP 1920-48G-PoE+ (370W) Switch EOL

  MSP: JG928A

  Giá: 27,692,000 VNĐ

 • HP 2530-48-PoE+ Switch (J9778A)

  MSP: J9778A

  Giá: 29,311,000 VNĐ

 • HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG932A

  Giá: 30,952,000 VNĐ

 • 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

  MSP: JL354A

  Giá: 32,006,000 VNĐ

 • HP P2000 G3 MSA Fibre Channel Controller (AP836A)

  MSP: AP836A

  Giá: 33,037,000 VNĐ

 • HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch

  MSP: JG961A

  Giá: 33,061,000 VNĐ

 • HPE Store Fabric SN1100Q 16 Gb dual port Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: P9D94A

  Giá: 34,729,000 VNĐ

 • HP Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch (JL253A)

  MSP: JL253A

  Giá: 34,827,000 VNĐ

 • HP 2920-24G Switch (J9726A) EOL

  MSP: J9726A

  Giá: 35,269,000 VNĐ

 • HP 2620-48-PoE+ Switch

  MSP: J9627A

  Giá: 37,299,000 VNĐ

 • HP 5120-24G EI Switch

  MSP: JE066A

  Giá: 37,549,000 VNĐ

 • Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL356A

  Giá: 39,977,000 VNĐ

 • HP 2530-48G-2SFP+ Switch (J9855A)

  MSP: J9855A

  Giá: 40,188,000 VNĐ

 • HPE JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL255A

  Giá: 40,958,000 VNĐ

 • HP 2530-48G-PoE+ Switch (J9772A)

  MSP: J9772A

  Giá: 44,787,000 VNĐ

 • HP 5120-24G-PoE+ EI TAA-compliant Switch with 2 Slots (JG247A)

  MSP: JG247A

  Giá: 45,618,000 VNĐ

 • HPE FlexNetwork 5130 24G PoE+ 4SFP+ (370W) EI Switch (JG936A)

  MSP: JG936A

  Giá: 50,205,000 VNĐ

 • HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch

  MSP: JH323A

  Giá: 50,278,000 VNĐ

 • ARUBA 2540 48G 4SFP+ SWITCH (JL355A)

  MSP: JL355A

  Giá: 51,505,000 VNĐ

 • HP 2920-48G Switch (J9728A)

  MSP: J9728A

  Giá: 52,344,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 Interface Slots EOL

  MSP: JG311A

  Giá: 54,864,000 VNĐ

 • HP 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JD377A

  Giá: 56,165,000 VNĐ

 • Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch

  MSP: JL357A

  Giá: 60,824,000 VNĐ

 • HP 2920-48G-POE+ Switch (J9729A) EOL => JL256A

  MSP: J9729A

  Giá: 61,087,000 VNĐ

 • Thiết bị chuyển mạch HPE 5510 24G 4SFP+HI , JH145A

  MSP: JH145A

  Giá: 61,928,000 VNĐ

 • HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG933A

  Giá: 62,142,000 VNĐ

 • HP 5130-48G-4SFP+ EI Switch

  MSP: JG934A

  Giá: 62,370,000 VNĐ

 • HP 5120-48G EI Switch

  MSP: JE067A

  Giá: 66,588,000 VNĐ

 • HP 5500-48G EI Switch (JD375A)

  MSP: JD375A

  Giá: 70,343,000 VNĐ

 • HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ EI Switch 48 Ports L3 Managed Stackable

  MSP: JG937A

  Giá: 76,423,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JD374A

  Giá: 85,005,000 VNĐ

 • HPE Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch

  MSP: JL075A

  Giá: 136,659,000 VNĐ

 • HP 5500-24G-SFP HI Switch with 2 Interface Slots

  MSP: JG543A

  Giá: 140,409,000 VNĐ

 • TOP