Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » HP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • HP 2530-8-PoE+ Switch (J9780A)

  MSP: J9780A

  Giá: 7,838,000 VNĐ

 • HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP - JL381A

  MSP: JL381A

  Giá: 7,995,000 VNĐ

 • HP 1420-24G-2SFP+ 10G Uplink Switch (JH018A)

  MSP: JH018A

  Giá: 8,157,000 VNĐ

 • HP 1910-48 Switch - JG540A

  MSP: JG540A

  Giá: 8,510,000 VNĐ

 • HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter

  MSP: 656596-B21

  Giá: 8,731,000 VNĐ

 • HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter

  MSP: 665249-B21

  Giá: 8,797,000 VNĐ

 • HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch (JH019A)

  MSP: JH019A

  Giá: 8,805,000 VNĐ

 • HP 1920-24G Switch

  MSP: JG924A

  Giá: 8,901,000 VNĐ

 • BỘ PHÁT WIFI HPE ARUBA 205 INSTANT 802.11AC (WW) ACCESS POINT, JL184A

  MSP: JL184A

  Giá: 9,069,000 VNĐ

 • JE006A

  MSP: JE006A

  Giá: 9,173,000 VNĐ

 • HP Aruba Instant IAP 305 Wireless Access Point JX945A

  MSP: JX945A

  Giá: 9,565,000 VNĐ

 • HP StorageWorks 82B PCIe 8Gb Fibre Channel Dual Port Host Bus Adapter

  MSP: AP770A

  Giá: 9,663,000 VNĐ

 • HP 2530-8G-PoE+ Switch (J9774A)

  MSP: J9774A

  Giá: 9,685,000 VNĐ

 • HP 1910-24-PoE+ Switch

  MSP: JG539A

  Giá: 9,853,000 VNĐ

 • HP StorageWorks 81Q 8GB Single Port PCI-e Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: AK344A

  Giá: 10,213,000 VNĐ

 • HP 1620-48G Switch

  MSP: JG914A

  Giá: 10,301,000 VNĐ

 • HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: AJ762B

  Giá: 10,561,000 VNĐ

 • J4859C

  MSP: J4859C

  Giá: 10,637,000 VNĐ

 • HP Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter

  MSP: 716591-B21

  Giá: 11,086,000 VNĐ

 • HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch (J9983A)

  MSP: J9983A

  Giá: 11,365,000 VNĐ

 • HP StorageWorks 82E 8Gb Dual Port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: AJ763A

  Giá: 11,527,000 VNĐ

 • HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch

  MSP: JL384A

  Giá: 11,576,000 VNĐ

 • HPE FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter

  MSP: 700759-B21

  Giá: 11,576,000 VNĐ

 • HP 1820-48G Switch (J9981A)

  MSP: J9981A

  Giá: 11,757,000 VNĐ

 • J9732A

  MSP: J9732A

  Giá: 12,111,000 VNĐ

 • HP Aruba Instant IAP-315 (RW) Access Point JW811A

  MSP: JW811A

  Giá: 12,754,000 VNĐ

 • HP 1810-48G Switch

  MSP: J9660A

  Giá: 12,925,000 VNĐ

 • HP Ethernet 10Gb 2-Port 562SFP+ Adapter

  MSP: 727055-B21

  Giá: 12,999,000 VNĐ

 • HPE StoreFabric SN1200E 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: Q0L13A

  Giá: 13,170,000 VNĐ

 • HPE FlexFabric 4-port, 10 Gbps, 536FLR-T adapter

  MSP: 764302-B21

  Giá: 13,489,000 VNĐ

 • HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch EOL

  MSP: JG925A

  Giá: 13,855,000 VNĐ

 • HP 2530-24G Switch (J9776A)

  MSP: J9776A

  Giá: 13,996,000 VNĐ

 • HP 1910-24G-PoE(170W) Switch

  MSP: JE008A

  Giá: 14,078,000 VNĐ

 • HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP - JL382A - Gigabit MANAGED SWITCH L2/L3

  MSP: JL382A

  Giá: 14,176,000 VNĐ

 • HP 2530-48 Switch (J9781A)

  MSP: J9781A

  Giá: 14,332,000 VNĐ

 • HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: AJ763B

  Giá: 14,468,000 VNĐ

 • HP KVM USB Adapter

  MSP: AF628A

  Giá: 14,752,000 VNĐ

 • HP StorageWorks 82Q 8Gb Dual Port PCI-e Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: AJ764A

  Giá: 15,206,000 VNĐ

 • HP 2620-24 Switch

  MSP: J9623A

  Giá: 15,617,000 VNĐ

 • HP 1920-48G Switch

  MSP: JG927A

  Giá: 16,235,000 VNĐ

 • HP 0x2x8 KVM Svr Cnsl G2 SW

  MSP: AF616A

  Giá: 17,671,000 VNĐ

 • HP J9150A X132 10G SFP+ LC SR Transceiver

  MSP: J9150A

  Giá: 17,915,000 VNĐ

 • HP BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver

  MSP: 455883-B21

  Giá: 18,088,000 VNĐ

 • HP 81B PCIe 8Gb FC Single Port HBA

  MSP: AP769B

  Giá: 18,757,000 VNĐ

 • J9138A

  MSP: J9138A

  Giá: 18,767,000 VNĐ

 • HP 1920-24G-PoE+ (370W) Switch EOL

  MSP: JG926A

  Giá: 18,990,000 VNĐ

 • HP 2530-24-PoE+ Switch (J9779A)

  MSP: J9779A

  Giá: 19,034,000 VNĐ

 • HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch (J9984A)

  MSP: J9984A

  Giá: 19,069,000 VNĐ

 • TOP