Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » HP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • HP 1410-24 Switch (J9663A)

  MSP: J9663A

  Giá: 2,587,000 VNĐ

 • HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter

  MSP: 615732-B21

  Giá: 2,600,000 VNĐ

 • HP NC364T PCI-E Quad Port Gigabit Server Adapter

  MSP: 435508-B21

  Giá: 2,624,000 VNĐ

 • HP NC382T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter

  MSP: 458491-001

  Giá: 2,624,000 VNĐ

 • HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter - 634025-001

  MSP: 634025-001

  Giá: 2,698,000 VNĐ

 • HP 1420-16G Switch (JH016A)

  MSP: JH016A

  Giá: 3,023,000 VNĐ

 • HP R110 Wireless 11n VPN WW Rtr

  MSP: J9975A

  Giá: 3,130,000 VNĐ

 • HP 1410-24-2G Switch (J9664A) EOL => JH017A

  MSP: J9664A

  Giá: 3,134,000 VNĐ

 • HP 1405-16G Desktop Switch (JD844A)

  MSP: JD844A

  Giá: 3,139,000 VNĐ

 • HPE LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable

  MSP: AJ835A

  Giá: 3,252,000 VNĐ

 • HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

  MSP: 647594-B21

  Giá: 3,262,000 VNĐ

 • HP 1810-24 v2 Switch (J9801A)

  MSP: J9801A

  Giá: 3,289,000 VNĐ

 • HP 1410-24G-R Switch (JG708A)

  MSP: JG708A

  Giá: 3,311,000 VNĐ

 • HP 1420-24G Switch JG708B

  MSP: JG708B

  Giá: 3,385,000 VNĐ

 • HP NC523SFP 10Gb 2-port Server Adapter

  MSP: 593717-B21

  Giá: 3,412,000 VNĐ

 • HP 1410-16G Switch (J9560A)

  MSP: J9560A

  Giá: 3,569,000 VNĐ

 • HP 1910-24 Switch EOL

  MSP: JG538A

  Giá: 3,919,000 VNĐ

 • HP 1920-8G Switch

  MSP: JG920A

  Giá: 4,132,000 VNĐ

 • Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver

  MSP: J4858D

  Giá: 4,488,000 VNĐ

 • HP 1420-24G-2SFP Switch (JH017A)

  MSP: JH017A

  Giá: 4,747,000 VNĐ

 • HP 1410-24G Switch (J9561A) EOL

  MSP: J9561A

  Giá: 4,827,000 VNĐ

 • HP R120 Wireless 11ac VPN WW Rtr

  MSP: J9977A

  Giá: 4,834,000 VNĐ

 • HP 1620-24G Switch

  MSP: JG913A

  Giá: 4,954,000 VNĐ

 • JD118B

  MSP: JD118B

  Giá: 5,038,000 VNĐ

 • HP Aruba Instant IAP-207 (RW) Access Point JX954A

  MSP: JX954A

  Giá: 5,052,000 VNĐ

 • HP 1910-8 -PoE+ Switch

  MSP: JG537A

  Giá: 5,202,000 VNĐ

 • HP 2530-8 Switch (J9783A)

  MSP: J9783A

  Giá: 5,214,000 VNĐ

 • HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver

  MSP: J8177C

  Giá: 5,305,000 VNĐ

 • HP StorageWorks 81E 8Gb Single Port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

  MSP: AJ762A

  Giá: 5,396,000 VNĐ

 • HP BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ LR Transceiver

  MSP: 455886-B21

  Giá: 5,531,000 VNĐ

 • HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch (J9982A)

  MSP: J9982A

  Giá: 5,641,000 VNĐ

 • HP H221 PCIe 3.0 SAS HBA

  MSP: 729552-B21

  Giá: 5,710,000 VNĐ

 • HP 1820-24G Switch (J9980A)

  MSP: J9980A

  Giá: 5,710,000 VNĐ

 • HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter

  MSP: 811546-B21

  Giá: 5,764,000 VNĐ

 • HPE MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk

  MSP: C8R23A

  Giá: 5,862,000 VNĐ

 • HP M220 802.11n WW Access Point

  MSP: J9799A

  Giá: 5,984,000 VNĐ

 • HP H222 Host Bus Adapter

  MSP: 650926-B21

  Giá: 6,124,000 VNĐ

 • HP NC552SFP 10Gb 2-port Ethernet Server Adapter

  MSP: 614203-B21

  Giá: 6,254,000 VNĐ

 • J9803A

  MSP: J9803A

  Giá: 6,274,000 VNĐ

 • HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP Adapter

  MSP: 652503-B21

  Giá: 6,396,000 VNĐ

 • Qlogic HBA FC 8Gb 1 port QLE2560

  MSP: QLE2560

  Giá: 6,401,000 VNĐ

 • HP 1910-16G Switch

  MSP: JE005A

  Giá: 6,561,000 VNĐ

 • HP 1920-16G Switch

  MSP: JG923A

  Giá: 6,595,000 VNĐ

 • Switch HP 1920S-8G PoE+ (JL383A)

  MSP: JL383A

  Giá: 6,745,000 VNĐ

 • HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch

  MSP: JG921A

  Giá: 7,110,000 VNĐ

 • HP 2530-8G Switch (J9777A)

  MSP: J9777A

  Giá: 7,343,000 VNĐ

 • HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch

  MSP: JG922A

  Giá: 7,780,000 VNĐ

 • HP 2530-24 Switch (J9782A)

  MSP: J9782A

  Giá: 7,838,000 VNĐ

 • TOP