Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket 1150 UP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 1150 UP

 • Intel® Xeon® Processor E3-1285 v4 (6M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1285V4

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1285L v4 (6M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E3-1285LV4

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1265L v4 (6M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: E3-1265LV4

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz) - TM

  MSP: E3-1231V3-TM

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Pentium® Processor G3220 (3M Cache, 3.00 GHz) For Server

  MSP: BX80646G3220

  Giá: 1,839,000 VNĐ

 • Intel® Pentium® Processor G3240 (3M Cache, 3.10 GHz)

  MSP: BX80646G3240

  Giá: 1,839,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

  MSP: E3-1220V3

  Giá: 3,752,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)

  MSP: E3-1230V3

  Giá: 5,641,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E3-1231V3

  Giá: 6,328,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1230L v3 (8M Cache, 1.80 GHz)

  MSP: E3-1230LV3

  Giá: 6,401,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1240 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E3-1240V3

  Giá: 7,063,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1241V3

  Giá: 7,063,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1245 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E3-1245V3

  Giá: 7,431,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1246V3

  Giá: 7,431,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1265L v3 (8M Cache, 2.50 GHz)

  MSP: E3-1265LV3

  Giá: 7,505,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1268L v3 (8M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: E3-1268LV3

  Giá: 7,922,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1270 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1270V3

  Giá: 8,805,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1271 v3 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1271V3

  Giá: 8,805,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E3-1275V3

  Giá: 9,075,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1276 v3 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1276V3

  Giá: 9,075,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1280 v3 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1280V3

  Giá: 15,623,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1281 v3 (8M Cache, 3.70 GHz)

  MSP: E3-1281V3

  Giá: 15,770,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1285 v3 (8M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E3-1285V3

  Giá: 16,923,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1286 v3 (8M Cache, 3.70 GHz)

  MSP: E3-1286V3

  Giá: 17,168,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1285L v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

  MSP: E3-1285LV3

  Giá: 19,768,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E3-1286L v3 (8M Cache, 3.20 GHz)

  MSP: E3-1286LV3

  Giá: 19,940,000 VNĐ

  • TOP
   SẢN PHẨM HOT«