Siêu Thị Máy Chủ » HDD - SSD » SATA 3.5" » HP

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 753874-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 1.2TB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804680-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 1.6TB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804634-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 1.6TB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804608-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 1.92TB 6G SATA Mixed Use-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 817015-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 1.92TB 6G SATA Read Intensive-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816923-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 120GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804584-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 120GB 6G SATA Read Intensive-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816883-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 120GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty M1 Solid State Drive

  MSP: 764939-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 200GB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804616-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 200GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804642-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 240GB 6G SATA Mixed Use-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816979-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 240GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804590-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 240GB 6G SATA Read Intensive-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816893-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 240GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty M1 Solid State Drive

  MSP: 764941-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 3.84TB 6G SATA Read Intensive-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816933-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 400GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804668-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 480GB 6G SATA Mixed Use-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816989-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 480GB 6G SATA Read Intensive LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 789147-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 480GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804596-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 480GB 6G SATA Read Intensive-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816903-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 480GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty G1 Solid State Drive

  MSP: 756660-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 480GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty M1 Solid State Drive

  MSP: 764943-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 4TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drives

  MSP: 793665-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 793683-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Performance 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 793667-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 800GB 6G SATA Mixed Use-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804628-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 800GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804602-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 800GB 6G SATA Value Endurance LFF 3.5-in SC Converter ENT Value 3yr Wty M1 Solid State Drive

  MSP: 764945-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 800GB 6G SATA Write Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804674-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 80GB 6G SATA Read Intensive-2 LFF 3.5-in SCC 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 804578-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 8TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC 512e Helium 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 793695-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 960GB 6G SATA Mixed Use-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816999-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 960GB 6G SATA Read Intensive-3 LFF 3.5-in SC Converter 3yr Wty Solid State Drive

  MSP: 816913-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 500GB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot Plug

  MSP: 458941-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 500GB 1.5G SATA 7.2K 3.5"

  MSP: 395473-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP 500GB 7.2K RPM SATA3 3.5inch HARD DRIVE

  MSP: 684593-001/687982-001

  Giá: 736,000 VNĐ

 • HP 1TB SATA 7200 1st HDD

  MSP: LQ037AA

  Giá: 981,000 VNĐ

 • HP 250GB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Entry 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 571516-001

  Giá: 1,226,000 VNĐ

 • HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 658083-001/659571-001/659341-B21

  Giá: 1,582,000 VNĐ

 • HP 1TB 7.2K 3.5 SATA NHP Hard Drive

  MSP: 779802-001

  Giá: 1,594,000 VNĐ

 • HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - NONE TRAY

  MSP: 657750-B21-NONE-TRAY

  Giá: 2,600,000 VNĐ

 • 1TB HP Enterprise 7200 RPM SATA 6Gb/s 858594-B21 (NO TRAY)

  MSP: 858594-B21-NONTRAY

  Giá: 2,600,000 VNĐ

 • HP 250GB 3G SATA 7.2K RPM 3.5in

  MSP: 571230-B21

  Giá: 2,698,000 VNĐ

 • HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 658071-B21

  Giá: 2,698,000 VNĐ

 • HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - NONE TRAY

  MSP: 658071-B21-NONE-TRAY

  Giá: 2,943,000 VNĐ

 • HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 657750-B21

  Giá: 3,409,000 VNĐ

 • HP 1TB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive

  MSP: 454146-B21

  Giá: 3,532,000 VNĐ

 • TOP