Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO » Catalyst 3560C Series

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Catalyst 3560C Series

 • WS-C3560C-8PC-S

  MSP: WS-C3560C-8PC-S

  Giá: 17,002,000 VNĐ

 • WS-C3560CG-8TC-S

  MSP: WS-C3560CG-8TC-S

  Giá: 18,209,000 VNĐ

 • WS-C3560CPD-8PT-S

  MSP: WS-C3560CPD-8PT-S

  Giá: 20,648,000 VNĐ

 • WS-C3560C-12PC-S

  MSP: WS-C3560C-12PC-S

  Giá: 20,841,000 VNĐ

 • WS-C3560CG-8PC-S

  MSP: WS-C3560CG-8PC-S

  Giá: 21,832,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24T-L

  MSP: WS-C3560X-24T-L

  Giá: 42,683,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base (WS-C3650-24TS-S)

  MSP: WS-C3650-24TS-S

  Giá: 44,436,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24T-S

  MSP: WS-C3560X-24T-S

  Giá: 50,346,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24P-L

  MSP: WS-C3560X-24P-L

  Giá: 51,126,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24P-S

  MSP: WS-C3560X-24P-S

  Giá: 62,066,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48T-L

  MSP: WS-C3560X-48T-L

  Giá: 74,261,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48P-L

  MSP: WS-C3560X-48P-L

  Giá: 92,495,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48T-S

  MSP: WS-C3560X-48T-S

  Giá: 97,180,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48PF-L

  MSP: WS-C3560X-48PF-L

  Giá: 104,690,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48P-S

  MSP: WS-C3560X-48P-S

  Giá: 109,544,000 VNĐ

 • WS-C3560X-48PF-S

  MSP: WS-C3560X-48PF-S

  Giá: 121,716,000 VNĐ

  • TOP