Siêu Thị Máy Chủ » THECUS

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Enterprise - Rackmount

 • Thecus N8800SAS

  MSP: N8800SAS

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N8800+

  MSP: N8800+

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N8200XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus 1U4600

  MSP: 1U4600

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus 1U4500

  MSP: 1U4500

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N4510U

  MSP: N4510U-S

  Giá: 16,905,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-S

  MSP: N4510U-PRO-S

  Giá: 17,750,000 VNĐ

 • Thecus 1U4200XXX

  MSP: 1U4200XXX

  Giá: 18,523,000 VNĐ

 • Enterprise - Tower

 • Thecus N7700SAS

  MSP: N7700SAS

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N7700+

  MSP: N7700+

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N5200XXX

  MSP: N5200XXX

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N7770-10G

  MSP: N7770-10G

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N5550

  MSP: N5550

  Giá: 11,766,000 VNĐ

 • Thecus N7510

  MSP: N7510

  Giá: 16,550,000 VNĐ

 • Thecus N5500

  MSP: N5500

  Giá: 20,697,000 VNĐ

 • Thecus N7700PRO

  MSP: N7700PRO

  Giá: 20,986,000 VNĐ

 • Thecus N4100PRO

  MSP: N4100PRO

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N2800

  MSP: N2800

  Giá: 9,563,000 VNĐ

 • Thecus N2200XXX

  MSP: N2200XXX

  Giá: 10,868,000 VNĐ

 • Thecus N4200PRO

  MSP: N4200PRO

  Giá: 12,969,000 VNĐ

 • Thecus N4200Eco

  MSP: N4200ECO

  Giá: 13,307,000 VNĐ

 • Thecus N4800

  MSP: N4800

  Giá: 15,432,000 VNĐ

 • Thecus N4200

  MSP: N4200

  Giá: 16,156,000 VNĐ

 • Soho/Home

 • Thecus N3200XXX

  MSP: N3200XXX

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N0503 ComboNAS

  MSP: N0503COMBONAS

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N0204 miniNAS

  MSP: N0204MININAS

  Giá: 0 VNĐ

 • Thecus N2200PLUS

  MSP: N2200PLUS

  Giá: 3,091,000 VNĐ

 • Thecus N2310

  MSP: N2310

  Giá: 3,589,000 VNĐ

 • Thecus N2200EVO

  MSP: N2200EVO

  Giá: 3,695,000 VNĐ

 • Thecus N2200

  MSP: N2200

  Giá: 3,743,000 VNĐ

 • Thecus N2560

  MSP: N2560

  Giá: 6,868,000 VNĐ

 • TOP