Siêu Thị Máy Chủ » STORAGE MÁY CHỦ

Trang chủ »

Enterprise - Rackmount

 • Thecus N4510U

  MSP: N4510U-S

  Giá: 17,168,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-S

  MSP: N4510U-PRO-S

  Giá: 18,027,000 VNĐ

 • Thecus 1U4200XXX

  MSP: 1U4200XXX

  Giá: 18,811,000 VNĐ

 • Thecus N4510UPro-R

  MSP: N4510UPRO-R

  Giá: 21,967,000 VNĐ

 • Thecus N8200 XXX

  MSP: N8200XXX

  Giá: 36,029,000 VNĐ

 • Thecus N8800PRO

  MSP: N8800PRO

  Giá: 39,168,000 VNĐ

 • Thecus N8810U

  MSP: N8810U

  Giá: 42,020,000 VNĐ

 • Thecus N8810U-G

  MSP: N8810U-G

  Giá: 43,534,000 VNĐ

 • Enterprise - Tower

 • Thecus N5550

  MSP: N5550

  Giá: 11,949,000 VNĐ

 • Thecus N7510

  MSP: N7510

  Giá: 16,808,000 VNĐ

 • Thecus N5500

  MSP: N5500

  Giá: 21,019,000 VNĐ

 • Thecus N7700PRO

  MSP: N7700PRO

  Giá: 21,313,000 VNĐ

 • Thecus N7700PRO v2

  MSP: N7700PROV2

  Giá: 21,313,000 VNĐ

 • Thecus N7710

  MSP: N7710

  Giá: 21,936,000 VNĐ

 • Thecus N7710-G

  MSP: N7710-G

  Giá: 27,280,000 VNĐ

 • Thecus N6850

  MSP: N6850

  Giá: 29,031,000 VNĐ

 • Thecus N2800

  MSP: N2800

  Giá: 9,712,000 VNĐ

 • Thecus N2200XXX

  MSP: N2200XXX

  Giá: 11,037,000 VNĐ

 • Thecus N4200PRO

  MSP: N4200PRO

  Giá: 13,170,000 VNĐ

 • Thecus N4200Eco

  MSP: N4200ECO

  Giá: 13,514,000 VNĐ

 • Thecus N4800

  MSP: N4800

  Giá: 15,672,000 VNĐ

 • Thecus N4200

  MSP: N4200

  Giá: 16,408,000 VNĐ

 • Thecus N4100PRO

  MSP: N4100PRO

  Giá: Liên hệ

 • Thecus N2200PLUS

  MSP: N2200PLUS

  Giá: 3,139,000 VNĐ

 • Thecus N2310

  MSP: N2310

  Giá: 3,645,000 VNĐ

 • Thecus N2200EVO

  MSP: N2200EVO

  Giá: 3,752,000 VNĐ

 • Thecus N2200

  MSP: N2200

  Giá: 3,802,000 VNĐ

 • Thecus N2560

  MSP: N2560

  Giá: 6,975,000 VNĐ

 • Thecus N4100EVO

  MSP: N4100EVO

  Giá: 8,143,000 VNĐ

 • Thecus N4560

  MSP: N4560

  Giá: 9,712,000 VNĐ

 • Thecus N3200XXX

  MSP: N3200XXX

  Giá: Liên hệ

 • TOP