Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket 1356 (E5-2400 Series)

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 1356 (E5-2400 Series)

 • Intel® Xeon® Processor E5-2420 (15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

  MSP: E5-2420

  Giá: 4,106,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2403 v2 (10M Cache, 1.80 GHz)

  MSP: E5-2403V2

  Giá: 4,975,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2403 (10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

  MSP: E5-2403

  Giá: 5,004,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2407 v2 (10M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: E5-2407V2

  Giá: 6,955,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2420 v2 (15M Cache, 2.20 GHz)

  MSP: E5-2420V2

  Giá: 9,660,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2430 (15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

  MSP: E5-2430

  Giá: 13,935,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2430 v2 (15M Cache, 2.50 GHz)

  MSP: E5-2430V2

  Giá: 14,273,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2430L v2 (15M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: E5-2430LV2

  Giá: 15,384,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2440 (15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

  MSP: E5-2440

  Giá: 21,035,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2440 v2 (20M Cache, 1.90 GHz)

  MSP: E5-2440V2

  Giá: 21,445,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2450L v2 25M Cache, 1.70 GHz)

  MSP: E5-2450LV2

  Giá: 27,845,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2450 (20M Cache, 2.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

  MSP: E5-2450

  Giá: 27,966,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2450 v2 (20M Cache, 2.50 GHz)

  MSP: E5-2450V2

  Giá: 28,376,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2470 (20M Cache, 2.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

  MSP: E5-2470

  Giá: 36,322,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-2470 v2 (25M Cache, 2.40 GHz)

  MSP: E5-2470V2

  Giá: 36,877,000 VNĐ

  • TOP