Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket 2011 (E5-2600 Series)

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Socket 2011 (E5-2600 Series)

 • Intel Xeon E5-2630L (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011,60 Watt)

  MSP: E5-2630L

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon E5-2637 (3.0GHz, 5MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)

  MSP: E5-2637

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon E5-2648L (1.8GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 70 Watt)

  MSP: E5-2648L

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon E5-2650L (1.8GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 70 Watt)

  MSP: E5-2650L

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon E5-2658 (2.1GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)

  MSP: E5-2658

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon E5-2687W (3.1GHz, 20MB L3 cache, LGA2011, 150 Watt)

  MSP: BX80621E52687W

  Giá: Liên hệ

 • HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2620v2 (2.1GHz/6-core/15MB/80W) Processor Kit

  MSP: 715221-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

  MSP: 765536-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

  MSP: 765538-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

  MSP: 765540-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit

  MSP: 765541-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit

  MSP: 765542-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W) Processor Kit

  MSP: 779928-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3 (1.8GHz/8-core/20MB/55W) Processor Kit

  MSP: 765545-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W) Processor Kit

  MSP: 765543-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/20MB/90W) Processor Kit

  MSP: 765544-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3 (1.8GHz/12-core/30MB/65W) Processor Kit

  MSP: 765551-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5 - 2603v3 (1.6GHz/6 - core/15MB/85W) Processor Kit

  MSP: 765521-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6 - core/15MB/85W) Processor Kit

  MSP: 765523-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6 - core/15MB/85W) Processor Kit

  MSP: 765525-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8 - core/ 20MB/85W) Processor Kit

  MSP: 765526-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel Xeon E5-2630Lv3 (1.8GHz/8 - core/20MB/55W) Processor Kit

  MSP: 765530-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8 - core/20MB/90W) Processor Kit

  MSP: 765531-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5-2623v3 (3GHz/4 - core/10MB/105W) Processor Kit

  MSP: 780100-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5-2650v3 (2.3GHz/10 - core/25MB/105W) Processor Kit

  MSP: 765528-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5-2660v3 (2.6GHz/10 - core/20MB/90W) Processor Kit

  MSP: 765529-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP DL80 Gen9 Intel® Xeon® E5-2650Lv3 (1.8GHz/12 - core/30MB/65W) Processor Kit

  MSP: 765532-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2603v3 (1.6 GHz/6-core/15MB/85 W) Processor Kit

  MSP: 726663-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3 (1.9 GHz/6-core/15MB/85 W) Processor Kit

  MSP: 726660-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3 (2.4 GHz/8-core/20MB/85 W) Processor Kit

  MSP: 726653-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2640v3 (2.6 GHz/8-core/20MB/90 W) Processor Kit

  MSP: 726650-B21

  Giá: Liên hệ

 • HP ML150 Gen9 Intel Xeon E5-2650Lv3 (1.8 GHz/12-core/30MB/65 W) Processor Kit

  MSP: 726667-B21

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: HDA-E5-2650V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2650L v3 (30M Cache, 1.80 GHz)

  MSP: HDA-E5-2650LV3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2660 v3 (25M Cache, 2.60 GHz)

  MSP: HDA-E5-2660V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2643 v3 (20M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: HDA-E5-2643V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3 (30M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: HDA-E5-2670V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3 (30M Cache, 2.50 GHz)

  MSP: HDA-E5-2680V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3 (35M Cache, 2.00 GHz)

  MSP: HDA-E5-2683V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2667 v3 (20M Cache, 3.20 GHz)

  MSP: HDA-E5-2667V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3 (30M Cache, 2.60 GHz)

  MSP: HDA-E5-2690V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2687W v3 (25M Cache, 3.10 GHz)

  MSP: HDA-E5-2687WV3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3 (35M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: HDA-E5-2695V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2697 v3 (35M Cache, 2.60 GHz)

  MSP: HDA-E5-2697V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3 (40M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: HDA-E5-2698V3

  Giá: Liên hệ

 • HDA - Intel® Xeon® Processor E5-2699 v3 (45M Cache, 2.30 GHz)

  MSP: HDA-E5-2699V3

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt)

  MSP: BX80621E52609

  Giá: 1,766,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 15MB L3 cache, LGA2011, 95 Watt)

  MSP: BX80621E52620

  Giá: 2,453,000 VNĐ

 • TOP