Siêu Thị Máy Chủ » CPU BỘ VI XỬ LÝ » Socket 2011 (E5-1600 Series)

Trang chủ »

Socket 2011 (E5-1600 Series)

 • Intel® Xeon® Processor E5-1603 v3 (10M Cache, 2.80 GHz)

  MSP: E5-1603V3

  Giá: 1,226,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 (10M Cache, 2.80 GHz)

  MSP: E5-1603V4

  Giá: 2,453,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1607 v2 (10M Cache, 3.00 GHz)

  MSP: E5-1607V2

  Giá: 6,279,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-1620 (3.6GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 130 Watt)

  MSP: E5-1620

  Giá: 7,431,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4 (10M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E5-1620V4

  Giá: 7,603,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1620 v2 (10M Cache, 3.70 GHz)

  MSP: E5-1620V2

  Giá: 7,652,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1620 v3 (10M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E5-1620V3

  Giá: 7,726,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1630 v4 (10M Cache, 3.70 GHz)

  MSP: E5-1630V4

  Giá: 9,075,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1630 v3 (10M Cache, 3.70 GHz)

  MSP: E5-1630V3

  Giá: 11,405,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-1650 (3.2GHz, 12MB L3 cache, LGA2011, 130 Watt)

  MSP: E5-1650

  Giá: 14,740,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1650 v2 (12M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E5-1650V2

  Giá: 15,182,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3 (15M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: E5-1650V3

  Giá: 15,206,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1650 v4 (15M Cache, 3.60 GHz)

  MSP: E5-1650V4

  Giá: 15,819,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-1660 (3.3GHz, 12MB L3 cache, LGA2011, 130 Watt)

  MSP: E5-1660

  Giá: 27,371,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1660 v2 (15M Cache, 3.70 GHz)

  MSP: E5-1660V2

  Giá: 27,371,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1660 v3 (20M Cache, 3.00 GHz)

  MSP: E5-1660V3

  Giá: 28,009,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1660 v4 (20M Cache, 3.20 GHz)

  MSP: E5-1660V4

  Giá: 28,205,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1680 v4 (20M Cache, 3.40 GHz)

  MSP: E5-1680V4

  Giá: 41,596,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1680 v2 (25M Cache, 3.00 GHz)

  MSP: E5-1680V2

  Giá: 44,417,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Processor E5-1680 v3 (20M Cache, 3.20 GHz)

  MSP: E5-1680V3

  Giá: 44,686,000 VNĐ

 • Intel Xeon E5-1607 (3.0GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 130 Watt)

  MSP: E5-1607

  Giá: Liên hệ

  • TOP