Siêu Thị Máy Chủ » SYNOLOGY » ACCESSORIES

Trang chủ »

ACCESSORIES

 • Synology 2.5" Disk Holder

  MSP: SYNOLOGY2.5"DISKHOLDER

  Giá: 270,000 VNĐ

 • Synology RKM114 - Rail Kit Mounted

  MSP: RKM114

  Giá: 1,104,000 VNĐ

 • Synology Remote

  MSP: SYNOLOGYREMOTE

  Giá: 1,717,000 VNĐ

 • Synology RAM Module D4NESO-2400-4G

  MSP: D4NESO-2400-4G

  Giá: 2,109,000 VNĐ

 • Synology RKS1314 - Rail Kit Sliding

  MSP: RKS1314

  Giá: 2,207,000 VNĐ

 • Synology Rail Kits Sliding RKS1317

  MSP: RKS1317

  Giá: 2,207,000 VNĐ

 • Synology M2D18 Dual M.2 SSD Adapter Card

  MSP: M2D18

  Giá: 3,949,000 VNĐ

 • NB F4- 16 G/2133 RIPJAWS

  MSP: RIPJAWS

  Giá: 4,537,000 VNĐ

 • Synology Ethernet Adapter E10G17-F2

  MSP: E10G17-F2

  Giá: 8,064,000 VNĐ

 • Ram SYNOLOGY D4EC-2400-16G

  MSP: D4EC-2400-16G

  Giá: 8,731,000 VNĐ

 • Synology RAM Module

  MSP: RAMMODULE

  Giá: Liên hệ

 • Synology Rail Kit

  MSP: SYNOLOGYRAILKIT

  Giá: Liên hệ

 • Camera License Pack

  MSP: CAMERALICENSEPACK

  Giá: Liên hệ

 • Ethernet 10GbE

  MSP: E_10GBE

  Giá: Liên hệ

 • License Pack 4

  MSP: PACK_4

  Giá: Liên hệ

 • License Pack 8

  MSP: PACK_8

  Giá: Liên hệ

 • Ram DDR3 2GB

  MSP: DDR3_2GB

  Giá: Liên hệ

 • Ram DDR3 4GB

  MSP: DDR3_4GB

  Giá: Liên hệ

 • Ram ECC 4GB (2GBx2) Kit

  MSP: DDR3_ECC_4GB

  Giá: Liên hệ

 • Ram ECC 8GB (4GBx2) Kit

  MSP: DDR3_ECC_8GB_KIT

  Giá: Liên hệ

 • Ram ECC 16GB (8GBx2) Kit

  MSP: DDR3_ECC_16GB_KIT

  Giá: Liên hệ

 • Ram ECC DDR4 8GB

  MSP: DDR4_ECC_8GB

  Giá: Liên hệ

 • Rail Kit Fixed

  MSP: RAIL_KIT_FIXED

  Giá: Liên hệ

 • Rail Kit Sliding RKS1317

  MSP: RAIL_RKS1317

  Giá: Liên hệ

  • TOP