Siêu Thị Máy Chủ » SYNOLOGY

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • LARGE SCALE BUSINESS

 • DiskStation DS1517+8Gb

  MSP: DS1517+8GB

  Giá: 21,011,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+2Gb

  MSP: DS1817+2GB

  Giá: 22,580,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+8Gb

  MSP: DS1817+8GB

  Giá: 24,512,000 VNĐ

 • SMALL AND MEDIUM BUSINESS

 • Synology DS1817

  MSP: DS1817

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology DS416j

  MSP: DS416J

  Giá: 8,151,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS218+

  MSP: DS218+

  Giá: 9,030,000 VNĐ

 • HOME TO BUSINESS WORKGROUP

 • Synology DS1517

  MSP: DS1517

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology DS218

  MSP: DS218

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology DS218play

  MSP: DS218PLAY

  Giá: 7,366,000 VNĐ

 • Synology NAS DiskStation DS418 4-bay

  MSP: DS418

  Giá: 11,592,000 VNĐ

 • Synology DS418play

  MSP: DS418PLAY

  Giá: 12,679,000 VNĐ

 • DiskStation DS1517+2Gb

  MSP: DS1517+2GB

  Giá: 19,272,000 VNĐ

 • HOME TO SMALL OFFICE

 • Synology DS216se

  MSP: DS216SE

  Giá: 4,093,000 VNĐ

 • DiskStation DS218j

  MSP: DS218J

  Giá: 5,216,000 VNĐ

 • SERVEILLANCE

 • Surveillance Station VS360HD

  MSP: VS360HD

  Giá: 10,698,000 VNĐ

 • Surveillance Station VS960HD

  MSP: VS960HD

  Giá: 15,094,000 VNĐ

 • EXPANSION UNIT

 • Expansion Unit DX513

  MSP: DX513

  Giá: 12,041,000 VNĐ

 • DX510

  MSP: DX510

  Giá: 13,766,000 VNĐ

 • Expansion Unit DX1215

  MSP: DX1215

  Giá: 28,828,000 VNĐ

 • Expansion Unit RX1214

  MSP: RX1214

  Giá: 33,448,000 VNĐ

 • Synology RX1217 12 Bay Expansion Rack

  MSP: RX1217

  Giá: 33,689,000 VNĐ

 • Synology RX1214RP

  MSP: RX1214RP

  Giá: 48,372,000 VNĐ

 • Synology RX1217RP 12 Bay Expansion Rack

  MSP: RX1217RP

  Giá: 48,855,000 VNĐ

 • Synology RX1217sas

  MSP: RX1217SAS

  Giá: 61,438,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

 • Synology RAM Module

  MSP: RAMMODULE

  Giá: 0 VNĐ

 • Synology Rail Kit

  MSP: SYNOLOGYRAILKIT

  Giá: 0 VNĐ

 • Camera License Pack

  MSP: CAMERALICENSEPACK

  Giá: 0 VNĐ

 • Ethernet 10GbE

  MSP: E_10GBE

  Giá: 0 VNĐ

 • License Pack 1

  MSP: PACK_1

  Giá: 0 VNĐ

 • License Pack 4

  MSP: PACK_4

  Giá: 0 VNĐ

 • License Pack 8

  MSP: PACK_8

  Giá: 0 VNĐ

 • Ram DDR3 2GB

  MSP: DDR3_2GB

  Giá: 0 VNĐ

 • OTHER RESOURCES

 • Performance

  MSP:

  Giá: 0 VNĐ

 • TOP