Siêu Thị Máy Chủ » STORAGE MÁY CHỦ

Trang chủ »

LARGE SCALE BUSINESS

 • D4ECSO-2400-16G

  MSP: D4ECSO-2400-16G

  Giá: 9,099,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+2Gb

  MSP: DS1817+2GB

  Giá: 22,932,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS1817+8Gb

  MSP: DS1817+8GB

  Giá: 24,894,000 VNĐ

 • DiskStation DS3018xs

  MSP: DS3018XS

  Giá: 32,742,000 VNĐ

 • Synology RS2416+

  MSP: RS2416+

  Giá: 41,351,000 VNĐ

 • Synology RS2418+

  MSP: RS2418+

  Giá: 41,690,000 VNĐ

 • Synology RS1619xs+

  MSP: RS1619XS+

  Giá: 49,891,000 VNĐ

 • Synology RS2418RP+

  MSP: RS2418RP+

  Giá: 53,892,000 VNĐ

 • SMALL AND MEDIUM BUSINESS

 • Synology DiskStation DS218+

  MSP: DS218+

  Giá: 7,936,000 VNĐ

 • Synology DS416j

  MSP: DS416J

  Giá: 8,278,000 VNĐ

 • Synology DS1019+

  MSP: DS1019+

  Giá: 17,076,000 VNĐ

 • DiskStation DS1515+

  MSP: DS1515+

  Giá: 20,357,000 VNĐ

 • DiskStation DS1819+

  MSP: DS1819+

  Giá: 24,134,000 VNĐ

 • Synology RS820+

  MSP: RS820+

  Giá: 26,586,000 VNĐ

 • Synology RS818RP+

  MSP: RS818RP+

  Giá: 33,503,000 VNĐ

 • Synology DS2419+

  MSP: DS2419+

  Giá: 36,715,000 VNĐ

 • HOME TO BUSINESS WORKGROUP

 • Synology DS218

  MSP: DS218

  Giá: 7,039,000 VNĐ

 • Synology DS218play

  MSP: DS218PLAY

  Giá: 7,480,000 VNĐ

 • Synology NAS DiskStation DS418 4-bay

  MSP: DS418

  Giá: 9,648,000 VNĐ

 • Synology DS418play

  MSP: DS418PLAY

  Giá: 12,876,000 VNĐ

 • Synology RS816 4 Bay Rackmount

  MSP: RS816

  Giá: 13,808,000 VNĐ

 • Synology DS1515

  MSP: DS1515

  Giá: 16,359,000 VNĐ

 • DiskStation DS1517+2Gb

  MSP: DS1517+2GB

  Giá: 19,572,000 VNĐ

 • Synology DS1517

  MSP: DS1517

  Giá: Liên hệ

 • HOME TO SMALL OFFICE

 • Synology DS119j

  MSP: DS119J

  Giá: 2,256,000 VNĐ

 • DiskStation DS120j

  MSP: DS120J

  Giá: 2,428,000 VNĐ

 • Synology DS216se

  MSP: DS216SE

  Giá: 4,157,000 VNĐ

 • DiskStation DS218j

  MSP: DS218J

  Giá: 5,052,000 VNĐ

 • Synology DiskStation DS718+

  MSP: DS718+

  Giá: 11,429,000 VNĐ

 • SERVEILLANCE

 • Surveillance Station VS360HD

  MSP: VS360HD

  Giá: 10,865,000 VNĐ

 • Surveillance Station VS960HD

  MSP: VS960HD

  Giá: 14,866,000 VNĐ

 • EXPANSION UNIT

 • Expansion Unit DX513

  MSP: DX513

  Giá: 12,229,000 VNĐ

 • Synology DX517 5-Bay Expansion Enclosure

  MSP: DX517

  Giá: 13,072,000 VNĐ

 • DX510

  MSP: DX510

  Giá: 13,980,000 VNĐ

 • Expansion Unit RX418

  MSP: RX418

  Giá: 15,263,000 VNĐ

 • Expansion Unit DX1215

  MSP: DX1215

  Giá: 29,277,000 VNĐ

 • Expansion Unit RX1214

  MSP: RX1214

  Giá: 33,969,000 VNĐ

 • Synology RX1217 12 Bay Expansion Rack

  MSP: RX1217

  Giá: 34,214,000 VNĐ

 • Synology RX1214RP

  MSP: RX1214RP

  Giá: 49,126,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

 • Synology 2.5" Disk Holder

  MSP: SYNOLOGY2.5"DISKHOLDER

  Giá: 270,000 VNĐ

 • Synology RKM114 - Rail Kit Mounted

  MSP: RKM114

  Giá: 1,104,000 VNĐ

 • Synology Remote

  MSP: SYNOLOGYREMOTE

  Giá: 1,717,000 VNĐ

 • Synology RAM Module D4NESO-2400-4G

  MSP: D4NESO-2400-4G

  Giá: 2,109,000 VNĐ

 • Synology RKS1314 - Rail Kit Sliding

  MSP: RKS1314

  Giá: 2,207,000 VNĐ

 • Synology Rail Kits Sliding RKS1317

  MSP: RKS1317

  Giá: 2,207,000 VNĐ

 • Synology M2D18 Dual M.2 SSD Adapter Card

  MSP: M2D18

  Giá: 3,949,000 VNĐ

 • NB F4- 16 G/2133 RIPJAWS

  MSP: RIPJAWS

  Giá: 4,537,000 VNĐ

 • OTHER RESOURCES

 • Performance

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • TOP