Siêu Thị Máy Chủ » CPU BỘ VI XỬ LÝ » Socket 1567 MP » Xeon 7500

Trang chủ »

Xeon 7500

 • Intel Xeon Nehalem-EX 4-core E7520 1.86Ghz

  MSP: AT80604004887AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 6-core E7530 1.86Ghz

  MSP: AT80604004884AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 6-core E7540 2.00Ghz

  MSP:

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 6-core L7545 1.86Ghz

  MSP: AT80604004881AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 8-core L7555 1.86Ghz

  MSP: AT80604004875AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 6-core X7542 2.66Ghz

  MSP: AT80604005280AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 8-core X7550 2.00Ghz

  MSP: AT80604004872AA

  Giá: Liên hệ

 • Intel Xeon Nehalem-EX 8-core X7560 2.26Ghz

  MSP: AT80604004869AA

  Giá: Liên hệ

  • TOP