Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG

Trang chủ »

Fiber Optic Cable

Mikrotik ROUTERBOARD

 • WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

  MSP: RB951UI-2HND

  Giá: 1,913,000 VNĐ

 • Switch MikroTik CSS326-24G-2S+RM

  MSP: CSS326-24G-2S+RM

  Giá: 4,096,000 VNĐ

 • Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

  MSP: RB3011UIAS-RM

  Giá: 4,167,000 VNĐ

 • Router MikroTik RB4011iGS+RM

  MSP: RB4011IGS+RM

  Giá: 5,105,000 VNĐ

 • Router Mikrotik RB1100AHx4

  MSP: RB1100AHX4

  Giá: 6,965,000 VNĐ

 • MikroTik CRS328-24P-4S+RM

  MSP: CRS328-24P-4S+RM

  Giá: 9,884,000 VNĐ

 • MikroTik Routers and Wireless CRS317-1G-16S+RM

  MSP: CRS317-1G-16S+RM

  Giá: 10,840,000 VNĐ

 • Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

  MSP: CCR1009-7G-1C-1S+

  Giá: 13,269,000 VNĐ

 • Cable RJ45 & Phụ Kiện

  AMP COMMSCOPE

 • SP03-A

  MSP: SP03-A

  Giá: 51,000 VNĐ

 • DrayTek Rack Mount Kit

  MSP: RACK_MOUNT_KIT

  Giá: 283,000 VNĐ

 • B card

  MSP: BCARD

  Giá: 462,000 VNĐ

 • A card

  MSP: ACARD

  Giá: 873,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor AP810

  MSP: AP810

  Giá: 1,695,000 VNĐ

 • Bandluxe C330

  MSP: C330

  Giá: 1,766,000 VNĐ

 • Silver Card - CommTouch WCF License key

  MSP: SILVER_CARD

  Giá: 1,798,000 VNĐ

 • Draytek Vigor2912

  MSP: VIGOR2912

  Giá: 2,158,000 VNĐ

 • SUPERMICRO

  TOP