Siêu Thị Máy Chủ » TỦ RACK

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

  MSP: HQ_RACK_6U_D400

  Giá: 869,000 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 6u

  MSP: SSN-6WM

  Giá: 1,425,000 VNĐ

 • C-Rack 10U-D600

  MSP: 3C-RT10W06

  Giá: 0 VNĐ

 • Tủ mạng HQ 10U-D600

  MSP: HQ-RACK-10U-D600

  Giá: 1,364,000 VNĐ

 • Tu mạng HQ 10U-D500

  MSP: HQ-RACK-10U-D500

  Giá: 1,691,000 VNĐ

 • HQ-10U-D1000

  MSP: HQ-10U-D1000

  Giá: 2,131,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 10U-D500

  MSP: SSN-10W500

  Giá: 2,198,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 12U-D600

  MSP: HQ-RACK-12U-D600

  Giá: 0 VNĐ

 • Tủ mạng treo tường 12u hai thân

  MSP: SSN-12WM2T

  Giá: 2,149,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 12U-D600

  MSP: SSN-12W600

  Giá: 2,608,000 VNĐ

 • Khay Cố Định 600

  MSP: CD_600

  Giá: 193,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D400

  MSP: HQ_RACK_15U_D400

  Giá: 1,835,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 15U-D600

  MSP: HQ_RACK_15U_D600

  Giá: 1,995,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D800

  MSP: HQ_RACK_15U_D800

  Giá: 2,174,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 15U-D600

  MSP: SSN-15W600

  Giá: 2,850,000 VNĐ

 • HQ-Rack 15U-D1000

  MSP: 15U-D1000

  Giá: 2,855,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19

  MSP: SSN-15W800

  Giá: 3,502,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 15U-D1000

  MSP: SSN-15U-D1000

  Giá: 4,154,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 32U-D1000

  MSP: HQ-RACK32U-D1000

  Giá: 5,144,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D600

  MSP: SSN-32W600

  Giá: 7,173,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D800

  MSP: SSN-32B800

  Giá: 7,293,000 VNĐ

 • MSP:

  Giá: 7,487,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 32U-D1000

  MSP: SSN-32B1000

  Giá: 7,945,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 32U-D1000

  MSP:

  Giá: 8,742,000 VNĐ

 • Tủ HQ Rack 36U D1000

  MSP: HQ-RACK36U-D1000

  Giá: 5,579,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 36U-D800

  MSP: HQ-RACK36U-D800

  Giá: 5,724,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D600

  MSP: SSN-36W600

  Giá: 6,641,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 36U-D800

  MSP:

  Giá: 7,921,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D800

  MSP: SSN-36B800

  Giá: 8,597,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 36U-D1000

  MSP: SSN-36B1000

  Giá: 9,249,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 36U-D1000

  MSP:

  Giá: 9,419,000 VNĐ

 • Cabinet 36U, 2 doors, 2 fans, Depth 600mm

  MSP:

  Giá: 11,834,000 VNĐ

 • C-RACK SYSTEM CABINET 42U-D600

  MSP:

  Giá: 0 VNĐ

 • Khung gắn thiết bị 19" 42u

  MSP:

  Giá: 0 VNĐ

 • SYSTEM CABINET 42U-D1100

  MSP: SYSTEMCABINET42U-D1100

  Giá: 0 VNĐ

 • Open Rack 42U

  MSP: VRO42-2

  Giá: 5,096,000 VNĐ

 • Open Rack 42U

  MSP:

  Giá: 5,965,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 42U-D600

  MSP: HQ-RACK-42U-D600

  Giá: 6,617,000 VNĐ

 • C-Rack 42U-D800 . Cánh cửa lưới- Màu đen

  MSP: 3C-R42W08

  Giá: 6,967,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000

  MSP: HQ-RACK-42U-D1000

  Giá: 7,293,000 VNĐ

 • Tủ mạng HQ-Rack 45U-D1100

  MSP: HQ-RACK45U-D1100

  Giá: 8,332,000 VNĐ

 • Tủ mạng 19" 48U-D900

  MSP: SSN-48B900

  Giá: 10,964,000 VNĐ

 • ACCESSORIES

  TOP