Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO » Catalyst 2960 Series Product

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Catalyst 2960 Series Product

 • Cisco Catalyst 2960L-8TS-LL

  MSP: 2960L-8TS-LL

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco 2960L WS-C2960L-8PS-LL

  MSP: WS-C2960L-8PS-LL

  Giá: Liên hệ

 • Cisco Catalyst 2960X-48TD-L

  MSP: WS-2960X-48TD-L

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C2960XR-48LPD-I

  MSP: WS-C2960XR-48LPD-I

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C2960XR-24PD-I

  MSP: WS-C2960XR-24PD-I

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C2960XR-48LPS-I

  MSP: WS-C2960XR-48LPS-I

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C2960XR-48TS-I

  MSP: WS-C2960XR-48TS-I

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C2960X-24PSQ-L

  MSP: WS-C2960X-24PSQ-L

  Giá: Liên hệ

 • Switch Cisco WS-C2960C-8TC-S

  MSP: WS-C2960C-8TC-S

  Giá: 7,260,000 VNĐ

 • WS-C2960+24TC-S

  MSP: WS-C2960+24TC-S

  Giá: 7,552,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960C-8TC-L

  MSP: WS-C2960C-8TC-L

  Giá: 8,461,000 VNĐ

 • WS-C2960-24TC-S

  MSP: WS-C2960-24TC-S

  Giá: 8,623,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL

  MSP: WS-C2960L-8TS-LL

  Giá: 9,001,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960L-24TS-AP

  MSP: WS-C2960L-24TS-AP

  Giá: 13,686,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960CX-8PC-L

  MSP: WS-C2960CX-8PC-L

  Giá: 13,759,000 VNĐ

 • WS-C2960-24TT-L

  MSP: WS-C2960-24TT-L

  Giá: 15,405,000 VNĐ

 • GLC-LH-SM

  MSP: GLC-LH-SM

  Giá: 22,073,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C2960L-48TS-AP

  MSP: WS-C2960L-48TS-AP

  Giá: 25,654,000 VNĐ

 • Switch Cisco Catalyst 2960X-24TD-L

  MSP: WS-2960X-24TD-L

  Giá: 39,421,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L

  MSP: WS-C2960X-24TD-L

  Giá: 41,596,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 2960S-24PS-L

  MSP: WS-C2960S-24PS-L

  Giá: 42,491,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960X-24PD-L

  MSP: WS-C2960X-24PD-L

  Giá: 47,016,000 VNĐ

 • WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X Switch

  MSP: WS-C2960X-48TD-L

  Giá: 57,244,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPS-L 48 Port Ethernet Switch with 370 Watt PoE

  MSP: WS-C2960X-48LPS-L

  Giá: 58,642,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960X-48FPD-L

  MSP: WS-C2960X-48FPD-L

  Giá: 82,555,000 VNĐ

 • WS-C2960-48TC-L

  MSP: WS-C2960-48TC-L

  Giá: 85,841,000 VNĐ

 • WS-C2960G-48TC-L

  MSP: WS-C2960G-48TC-L

  Giá: 117,725,000 VNĐ

  • TOP