Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO » Catalyst 2960 Series Product

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Catalyst 2960 Series Product

 • Cisco Catalyst 2960L-8TS-LL

  MSP: 2960L-8TS-LL

  Giá: 0 VNĐ

 • Switch Cisco 2960L WS-C2960L-8PS-LL

  MSP: WS-C2960L-8PS-LL

  Giá: 0 VNĐ

 • Cisco Catalyst 2960X-48TD-L

  MSP: WS-2960X-48TD-L

  Giá: 0 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960XR-48LPD-I

  MSP: WS-C2960XR-48LPD-I

  Giá: 0 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960XR-24PD-I

  MSP: WS-C2960XR-24PD-I

  Giá: 0 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960XR-48LPS-I

  MSP: WS-C2960XR-48LPS-I

  Giá: 0 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960XR-48TS-I

  MSP: WS-C2960XR-48TS-I

  Giá: 0 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960X-24PSQ-L

  MSP: WS-C2960X-24PSQ-L

  Giá: 0 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960C-8TC-S

  MSP: WS-C2960C-8TC-S

  Giá: 7,148,000 VNĐ

 • WS-C2960+24TC-S

  MSP: WS-C2960+24TC-S

  Giá: 7,436,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960C-8TC-L

  MSP: WS-C2960C-8TC-L

  Giá: 8,332,000 VNĐ

 • WS-C2960-24TC-S

  MSP: WS-C2960-24TC-S

  Giá: 8,491,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL

  MSP: WS-C2960L-8TS-LL

  Giá: 8,863,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960L-24TS-AP

  MSP: WS-C2960L-24TS-AP

  Giá: 13,476,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960CX-8PC-L

  MSP: WS-C2960CX-8PC-L

  Giá: 13,548,000 VNĐ

 • Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TC-S

  MSP: WS-C2960-48TC-S

  Giá: 14,570,000 VNĐ

 • Cisco WS-C2960-8TC-L 2960 8 Port 10/100MB Catalyst Switch

  MSP: WS-C2960-8TC-L

  Giá: 14,587,000 VNĐ

 • WS-C2960-24TT-L

  MSP: WS-C2960-24TT-L

  Giá: 15,169,000 VNĐ

 • GLC-LH-SM

  MSP: GLC-LH-SM

  Giá: 21,735,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L

  MSP: WS-C2960X-24TD-L

  Giá: 38,302,000 VNĐ

 • Switch Cisco Catalyst 2960X-24TD-L

  MSP: WS-2960X-24TD-L

  Giá: 38,816,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 2960S-24PS-L

  MSP: WS-C2960S-24PS-L

  Giá: 41,840,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960X-24PD-L

  MSP: WS-C2960X-24PD-L

  Giá: 46,296,000 VNĐ

 • WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X Switch

  MSP: WS-C2960X-48TD-L

  Giá: 56,366,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPS-L 48 Port Ethernet Switch with 370 Watt PoE

  MSP: WS-C2960X-48LPS-L

  Giá: 57,743,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960X-48FPD-L

  MSP: WS-C2960X-48FPD-L

  Giá: 72,329,000 VNĐ

 • WS-C2960-48TC-L

  MSP: WS-C2960-48TC-L

  Giá: 84,525,000 VNĐ

 • WS-C2960G-48TC-L

  MSP: WS-C2960G-48TC-L

  Giá: 115,920,000 VNĐ

  • TOP