Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » CISCO

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • ASA5505-SEC-BUN-K9

  MSP: ASA5505-SEC-BUN-K9

  Giá: 21,025,000 VNĐ

 • Cisco 2-Port Gigabit Ethernet WAN Network Interface Module

  MSP: NIM2GECUSFP

  Giá: 21,083,000 VNĐ

 • Cisco Router ISR4321/K9

  MSP: ISR4321/K9

  Giá: 21,107,000 VNĐ

 • WS-C2960+24PC-S

  MSP: WS-C2960+24PC-S

  Giá: 21,126,000 VNĐ

 • GLC-LH-SM

  MSP: GLC-LH-SM

  Giá: 21,735,000 VNĐ

 • WS-C3560CG-8PC-S

  MSP: WS-C3560CG-8PC-S

  Giá: 21,832,000 VNĐ

 • Thiết bị mạng router Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

  MSP: CISCO2901/K9

  Giá: 22,414,000 VNĐ

 • Cisco Small Business SG350-28MP-K9 28-Port Gb PoE Managed Switch

  MSP: SG350-28MP-K9

  Giá: 22,846,000 VNĐ

 • Cisco Small Business SG350X-48-K9

  MSP: SG350X-48-K9

  Giá: 23,208,000 VNĐ

 • WS-CE500-24LC

  MSP: WS-CE500-24LC

  Giá: 23,909,000 VNĐ

 • Cisco Small Business SG500-52 52-port Gigabit Stackable Managed Switch

  MSP: SG500-52-K9

  Giá: 23,909,000 VNĐ

 • Cisco SG500X-24 24-Port GB with 4-Port 10-GB Stackable Managed Switch

  MSP: SG500X-24

  Giá: 23,933,000 VNĐ

 • EX4200 and EX3200 2-Port 10G SFP+ / 4-port 1G SFP Uplink Module

  MSP: EX-UM-2X4SFP

  Giá: 24,440,000 VNĐ

 • WS-C2960X-24TS-L

  MSP: WS-C2960X-24TS-L

  Giá: 24,647,000 VNĐ

 • Switch Cisco 2960L WS-C2960L-24PS-LL

  MSP: WS-C2960L-24PS-LL

  Giá: 25,116,000 VNĐ

 • CISCO WS-C2960L-24PS-AP CATALYST 2960L SWITCH

  MSP: WS-C2960L-24PS-AP

  Giá: 25,116,000 VNĐ

 • CISCO WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

  MSP: WS-C2960+48TC-L

  Giá: 25,679,000 VNĐ

 • 4 x 1GE/2 x 10GE Network Module spare

  MSP: C3850-NM-2-10G=

  Giá: 25,720,000 VNĐ

 • HWIC-16A

  MSP: HWIC-16A

  Giá: 25,915,000 VNĐ

 • Cisco Second-Generation 1- and 2-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Cards

  MSP: VWIC3-2MFT-T1/E1

  Giá: 26,043,000 VNĐ

 • WS-C2960S-24TS-L EOL

  MSP: WS-C2960S-24TS-L

  Giá: 26,514,000 VNĐ

 • Cisco Small Business SG500X-24-K9 ( No PoE)

  MSP: SG500X-24-K9

  Giá: 26,758,000 VNĐ

 • Cisco SG300-52P 52-port Gigabit PoE Managed Switch

  MSP: SG300-52P

  Giá: 27,963,000 VNĐ

 • C3KX-NM-10G=

  MSP: C3KX-NM-10G=

  Giá: 28,169,000 VNĐ

 • Cisco SG500-52P 52-port Gigabit POE Stackable Managed Switch

  MSP: SG500-52P

  Giá: 28,497,000 VNĐ

 • WS-C2960-48TT-L

  MSP: WS-C2960-48TT-L

  Giá: 29,226,000 VNĐ

 • WS-C2960+24PC-L

  MSP: WS-C2960+24PC-L

  Giá: 29,371,000 VNĐ

 • Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-52MP - switch - 52 ports - managed - desktop, rack-mountable Series

  MSP: SG300-52MP-K9

  Giá: 29,705,000 VNĐ

 • CISCO ISR4321-SEC/K9

  MSP: ISR4321-SEC/K9

  Giá: 31,661,000 VNĐ

 • Cisco SG300-52MP 52-port Gigabit Max-PoE Managed Switch

  MSP: SG300-52MP

  Giá: 31,757,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L 24 Port Ethernet Switch with 370 Watt PoE

  MSP: WS-C2960X-24PS-L

  Giá: 32,216,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst WS-C2960L-48TS-LL

  MSP: WS-C2960L-48TS-LL

  Giá: 32,554,000 VNĐ

 • ASA 5506H-X SEC PLUS Bundle

  MSP: ASA5506H-SP-BUN-K9

  Giá: 33,086,000 VNĐ

 • ISR4331/K9 - Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)

  MSP: ISR4331/K9

  Giá: 33,931,000 VNĐ

 • WS-C2960X-48TS-LL

  MSP: WS-C2960X-48TS-LL

  Giá: 34,851,000 VNĐ

 • Cisco Small Business SG500X-24P-K9

  MSP: SG500X-24P-K9

  Giá: 35,597,000 VNĐ

 • WS-C2960-48PST-S

  MSP: WS-C2960-48PST-S

  Giá: 36,235,000 VNĐ

 • WS-C2960+48PST-S

  MSP: WS-C2960+48PST-S

  Giá: 36,413,000 VNĐ

 • WS-C2960S-48TS-S

  MSP: WS-C2960S-48TS-S

  Giá: 37,022,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L

  MSP: WS-C2960X-24TD-L

  Giá: 38,302,000 VNĐ

 • Switch Cisco Catalyst 2960X-24TD-L

  MSP: WS-2960X-24TD-L

  Giá: 38,816,000 VNĐ

 • CISCO2901-SEC/K9

  MSP: CISCO2901-SEC/K9

  Giá: 38,857,000 VNĐ

 • CISCO2911/K9

  MSP: CISCO2911/K9

  Giá: 39,746,000 VNĐ

 • Switch Cisco WS-C3650-24TS-L

  MSP: WS-C3650-24TS-L

  Giá: 39,896,000 VNĐ

 • Cisco SG500-52MP 52-port Gigabit Max PoE+ Stackable Managed Switch

  MSP: SG500-52MP

  Giá: 40,814,000 VNĐ

 • Cisco Catalyst 2960S-24PS-L

  MSP: WS-C2960S-24PS-L

  Giá: 41,840,000 VNĐ

 • Cisco Small Business SG550X-48-K9

  MSP: SG550X-48-K9

  Giá: 42,576,000 VNĐ

 • WS-C3560X-24T-L

  MSP: WS-C3560X-24T-L

  Giá: 42,683,000 VNĐ

 • TOP