Siêu Thị Máy Chủ » THIẾT BỊ MẠNG » DRAYTEK

Trang chủ »
 • SP03-A

  MSP: SP03-A

  Giá: 51,000 VNĐ

 • DrayTek Rack Mount Kit

  MSP: RACK_MOUNT_KIT

  Giá: 283,000 VNĐ

 • B card

  MSP: BCARD

  Giá: 462,000 VNĐ

 • A card

  MSP: ACARD

  Giá: 873,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor AP810

  MSP: AP810

  Giá: 1,695,000 VNĐ

 • Bandluxe C330

  MSP: C330

  Giá: 1,766,000 VNĐ

 • Silver Card - CommTouch WCF License key

  MSP: SILVER_CARD

  Giá: 1,798,000 VNĐ

 • Draytek Vigor2912

  MSP: VIGOR2912

  Giá: 2,158,000 VNĐ

 • Draytek Vigor2912n

  MSP: VIGOR2912N

  Giá: 2,363,000 VNĐ

 • Draytek Vigor2912F Router

  MSP: VIGOR2912F

  Giá: 2,363,000 VNĐ

 • AC1300 Dual-Band MESH WiFi DrayTek AP903

  MSP: AP903

  Giá: 2,453,000 VNĐ

 • Bộ thu phát Wifi Draytek Vigor AP902

  MSP: DRAY0034

  Giá: 2,518,000 VNĐ

 • Draytek Vigor2912Fn Wireless Fiber router

  MSP: VIGOR2912FN

  Giá: 2,569,000 VNĐ

 • Draytek Vigor2925 VPN Router

  MSP: VIGOR2925

  Giá: 2,680,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor AP910C Dual band (áp trần)

  MSP: AP910C

  Giá: 2,723,000 VNĐ

 • Switch VOLKTEK 24port giga NSH-3424

  MSP: NSH-3424

  Giá: 2,747,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2926 Router

  MSP: VIGOR2926

  Giá: 2,908,000 VNĐ

 • Router DrayTek Vigor 2133N

  MSP: VIGOR2133N

  Giá: 3,000,000 VNĐ

 • DrayTek Vigorswitch P1092 8-Port Smart Lite PoE

  MSP: P1092

  Giá: 3,360,000 VNĐ

 • Draytek Vigorswitch P1090 8 port PoE Switch

  MSP: P1090

  Giá: 3,434,000 VNĐ

 • Vigor2925Fn FTTH Dual WAN Wireless VPN Router

  MSP: V2925FN

  Giá: 3,637,000 VNĐ

 • Switch VOLKTEK 8 port PoE at/af + 2 SFP uplink, Full Layer 2 Switch NSH-2410P

  MSP: NSH-2410P

  Giá: 3,703,000 VNĐ

 • Draytek Vigor Switch G1280

  MSP: G1280

  Giá: 3,924,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor300B

  MSP: VIGOR300B

  Giá: 5,960,000 VNĐ

 • Draytek Switch VigorG2280

  MSP: G2280

  Giá: 6,279,000 VNĐ

 • Switch VOLKTEK MEN-5428 Layer 2 METRO GIBABIT SWITCH 24 port

  MSP: MEN-5428

  Giá: 6,573,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2960 - Dual-WAN Security Firewall

  MSP: VIGOR2960

  Giá: 6,583,000 VNĐ

 • DrayTek Vigor2952 Dual-WAN Router Firewall & Load Balancer

  MSP: VIGOR2952

  Giá: 6,772,000 VNĐ

 • Switch VOLKTEK MEN-6412 Layer 2 Fiber FTTH Switch 12 port

  MSP: MEN-6412

  Giá: 7,775,000 VNĐ

 • Draytek Vigor 3200 Router

  MSP: VIGOR3200

  Giá: 7,848,000 VNĐ

 • Draytek Vigor3220 Router

  MSP: VIGOR3220

  Giá: 7,861,000 VNĐ

 • Draytek Vigorswitch G2260

  MSP: G2260

  Giá: 8,118,000 VNĐ

 • Switch VOLKTEK NSH-3428P 24 Port PoE GIGABIT + 4 SFP Uplink L2 Switch

  MSP: NSH-3428P

  Giá: 10,301,000 VNĐ

 • DrayTek VigorSwitch P2280

  MSP: P2280

  Giá: 11,306,000 VNĐ

 • Draytek Vigorswitch P2261

  MSP: P2261

  Giá: 12,312,000 VNĐ

 • Draytek VigorIPPBX3510

  MSP: VIGORIPPBX3510

  Giá: 12,827,000 VNĐ

 • Draytek Vigor3900

  MSP: VIGOR3900

  Giá: 16,007,000 VNĐ

 • A card - CommTouch Web Content Filter

  MSP: A_CARD

  Giá: Liên hệ

 • KASPERSKY Antivirus License key

  MSP: ANTIVIRUS

  Giá: Liên hệ

 • Switch VOLKTEK 8 port PoE Switch NSH-1408P

  MSP: NSH-1408P

  Giá: Liên hệ

 • Switch VOLKTEK NSH-3410P 8 port PoE + 2 SFP uplink, Layer 2 Switch

  MSP: NSH-3410P

  Giá: Liên hệ

 • CommTouch Antispam License key

  MSP: ANTISPAM

  Giá: Liên hệ

 • Draytek VigorACS SI License key

  MSP: VIGORACS_SI

  Giá: Liên hệ

 • Draytek Splitter

  MSP: SPLITTER

  Giá: Liên hệ

 • Switch VOLKTEK MEN-5410 Layer 2 Gigabit Switch

  MSP: MEN-5410

  Giá: Liên hệ

 • Switch VOLKTEK MEN-5314 Layer 2 Fiber FTTH Switch

  MSP: MEN-5314

  Giá: Liên hệ

 • Switch VOLKTEK MEN-6328D Layer 2 Fiber FTTH Switch 24 port

  MSP: MEN-6328D

  Giá: Liên hệ

 • Silver Card

  MSP: SILVERCARD

  Giá: Liên hệ

 • TOP