Siêu Thị Máy Chủ » HDD - SSD » SSD - SOLID STATE DRIVE » INTEL-SSD

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • INTEL-SSD

 • Intel® SSD DC P3600 Series (800GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDME800G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDME012T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDME020T410

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME400G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME800G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME012T410

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME012T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME020T410

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2MD400G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2MD800G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3610 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BX600G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDME016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMD016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2MD016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2MD020T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3610 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BX016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3610 Series (100GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BX100G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 750 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMW012T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 750 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMW800G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 750 Series (800GB, 1/2 Height PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMW800G4R5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 750 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMW400G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW480H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSC2KW180H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSC2KW360H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW180H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW120H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW360H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (1.0TB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW010X6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3510 Series (80GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BB080G601

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3510 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BB012T601

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3510 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BB016T601

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD Pro 5400s Series 180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC

  MSP: SSDSC2KF180H6X1

  Giá: Liên hệ

 • 2TB Intel® SSD DC P3600 Series, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC

  MSP: SSDPEDME020T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series 750GB, 2.5in PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™

  MSP: SSDPE21K750GA01

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series 375GB, 2.5in PCIe x4, 20nm, 3D XPoint™

  MSP: SSDPE21K375GA01

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series 750GB

  MSP: SSDPED1K750GA01

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series 375GB

  MSP: SSDPED1K375GAQ1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4511 Series 1.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC

  MSP: SSDPELKX010T801

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4511 Series 2.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC

  MSP: SSDPELKX020T801

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4610 Series 3.2TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC

  MSP: SSDPE2KE032T801

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4610 Series 6.4TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC

  MSP: SSDPE2KE064T801

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4610 Series 7.6TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC

  MSP: SSDPE2KE076T801

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4510 Series 8.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC

  MSP: SSDPE2KX080T801

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4500 Series (1.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)

  MSP: SSDPE2KX010T701

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4500 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)

  MSP: SSDPE2KX020T701

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4500 Series (4.0TB, Ruler PCIe* 3.1 x4, 3D1, TLC)

  MSP: SSDPERKX040T701

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P4500 Series (8.0TB, Ruler PCIe* 3.1 x4, 3D1, TLC)

  MSP: SSDPERKX080T701

  Giá: Liên hệ

 • TOP