Siêu Thị Máy Chủ » Thiết Bị Mạng » PLANET

Trang chủ »

PLANET

 • Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S15

  MSP: FT-802S15

  Giá: 1,010,000 VNĐ

 • 16-Port 10/100/1000Mbps Switch PLANET GSW-1601

  MSP: GSW-1601

  Giá: 1,798,000 VNĐ

 • Bộ chuyển đổi Mạng Lan sang Cáp đồng trục Coaxial hiệu Planet model VC-232G

  MSP: VC-232G

  Giá: 2,661,000 VNĐ

 • 24 port 10/100/1000BASE-T + 2 port 100/1000BASE-X SFP Switch PLANET GS-4210-24T2S

  MSP: GS-4210-24T2S

  Giá: 2,675,000 VNĐ

 • 15-Slot Media Converter Chassis MC-1500

  MSP: MC-1500

  Giá: 7,358,000 VNĐ

 • 24-port Gigabit Switch PLANET WGSW-24040R

  MSP: WGSW-24040R

  Giá: Liên hệ

 • 48-port 100/1000Mbps Switch PLANET GS-5220-44S4C

  MSP: GS-5220-44S4C

  Giá: Liên hệ

 • 48-port 10/100/1000Mbps Switch PLANET GS-5220-48T4x

  MSP: GS-5220-48T4X

  Giá: Liên hệ

 • 24-port 10/100/1000Mbps + 4-port Gigabit TP/SFP Switch PLANET WGSW-28040

  MSP: WGSW-28040

  Giá: Liên hệ

 • 8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Managed Ethernet Switch PLANET GSD-1020S

  MSP: GSD-1020S

  Giá: Liên hệ

 • 8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Gigabit Desktop GSD-1002M

  MSP: GSD-1002M

  Giá: Liên hệ

 • 16 port 10/100/1000BASE-T + 2 port 100/1000BASE-X SFP Switch PLANET GS-4210-16T2S

  MSP: GS-4210-16T2S

  Giá: Liên hệ

 • 48 port 10/100/1000BASE-T + 4 port 100/1000BASE-X SFP Switch PLANET GS-4210-48T4S

  MSP: GS-4210-48T4S

  Giá: Liên hệ

 • 48-port 10/100/1000Mbps + 4-port 10G SFP + Web Smart Switch PLANET GS-2240-48T4X

  MSP: GS-2240-48T4X

  Giá: Liên hệ

 • 16-Port 10/100Base-TX Switch PLANET FNSW-1601

  MSP: FNSW-1601

  Giá: Liên hệ

 • 8-Port 10/100Mbps Switch PLANET SW-804

  MSP: SW-804

  Giá: Liên hệ

 • 8 Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch PLANET GSD-803

  MSP: GSD-803

  Giá: Liên hệ

 • 16-port 10/100/100Mbps Switch PLANET GSD-1603

  MSP: GSD-1603

  Giá: Liên hệ

 • 8-port 10/100/1000Mbps PoE Switch PLANET WGSD-10020HP

  MSP: WGSD-10020HP

  Giá: Liên hệ

 • 24-port 10/100/1000Mbps PoE Switch PLANET GS-4210-24P2S

  MSP: GS-4210-24P2S

  Giá: Liên hệ

 • 8-port 10/100/1000Mbps PoE Switch PLANET GS-4210-8P2S

  MSP: GS-4210-8P2S

  Giá: Liên hệ

 • 8-port 10/100Mbps PoE Switch PLANET FGSD-1008HPS

  MSP: FGSD-1008HPS

  Giá: Liên hệ

 • 16-port 10/100Mbps PoE Switch PLANET FGSW-1816HPS

  MSP: FGSW-1816HPS

  Giá: Liên hệ

 • 24-port 10/100Mbps PoE Switch PLANET FGSW-2624HPS

  MSP: FGSW-2624HPS

  Giá: Liên hệ

 • 24-port 10/100Mbps PoE Switch PLANET FNSW-2400PS

  MSP: FNSW-2400PS

  Giá: Liên hệ

 • 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 1-Port Gigabit Desktop Switch GSD-908HP

  MSP: GSD-908HP

  Giá: Liên hệ

 • 16-port 10/100/1000Mbps PoE Switch PLANET GSW-1600HP

  MSP: GSW-1600HP

  Giá: Liên hệ

 • 24-port 10/100/1000Mbps PoE Switch PLANET GSW-2620HP

  MSP: GSW-2620HP

  Giá: Liên hệ

 • 8-port 10/100Mbps with 4-port PoE Switch PLANET FSD-804P

  MSP: FSD-804P

  Giá: Liên hệ

 • 16-port 10/100Mbps PoE Switch PLANET FNSW-1600P

  MSP: FNSW-1600P

  Giá: Liên hệ

 • 60-Watt Ultra Power over Ethernet Injector POE-173

  MSP: POE-173

  Giá: Liên hệ

 • Single-Port 10/100/1000Mbps Ultra PoE Injector (60 Watts) POE-171

  MSP: POE-171

  Giá: Liên hệ

 • Single-Port 10/100/1000Mbps Ultra PoE Splitter (12V/19V/24V) POE-171S

  MSP: POE-171S

  Giá: Liên hệ

 • Single-Port 10/100/1000Mbps Ultra PoE Injector (60 Watts, internal PWR) POE-172

  MSP: POE-172

  Giá: Liên hệ

 • IEEE 802.3at High Power over Ethernet Injector (10/100Mbps, Mid-span, 30 watts) POE-164

  MSP: POE-164

  Giá: Liên hệ

 • IEEE 802.3at Gigabit Power over Ethernet Plus Splitter POE-162S

  MSP: POE-162S

  Giá: Liên hệ

 • 7-Slot Media Converter Chassis MC-700

  MSP: MC-700

  Giá: Liên hệ

 • Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802

  MSP: GT-802

  Giá: Liên hệ

 • Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-805A

  MSP: GT-805A

  Giá: Liên hệ

 • Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802

  MSP: FT-802

  Giá: Liên hệ

 • Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A

  MSP: GT-1205A

  Giá: Liên hệ

 • Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S35

  MSP: FT-802S35

  Giá: Liên hệ

 • Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S50

  MSP: FT-802S50

  Giá: Liên hệ

 • VF-102G-KIT 1-Channel 4-in-1 Video over Gigabit Fiber Bundle Kit (VF-102G-T + VF-102G-R)

  MSP: VF-102G-KIT

  Giá: Liên hệ

 • VF-101G-KIT 1-Channel 4-in-1 Video over Gigabit Fiber Bundle Kit (VF-101G-T + VF-101G-R)

  MSP: VF-101G-KIT

  Giá: Liên hệ

 • RS-232 / RS-422 / RS-485 over Fast Ethernet Media Converter ICS-100

  MSP: ICS-100

  Giá: Liên hệ

 • RS-232 / RS-422 / RS-485 over Fast Ethernet Media Converter ICS-105A

  MSP: ICS-105A

  Giá: Liên hệ

 • Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802

  MSP: GST-802

  Giá: Liên hệ

 • TOP