Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket FCLGA3647

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Intel® Xeon® Gold 6142M Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142M

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6140M Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140M

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6134M Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  MSP: VXL6134M

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Silver 4109T Processor 11M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL4109T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor 33M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8160M

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz

  MSP: VXL3104

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor 22M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL8153

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL8156

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Silver 4114T Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL4114T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Silver 4116T Processor 16.5M cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL4116T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL5117

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5119T Processor 19.25M Cache, 1.90 GHz

  MSP: VXL5119T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 5120T Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5120T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6126T Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6126T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Gold 6130T Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6130T

  Giá: Liên hệ

 • Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz

  MSP: VXL3106

  Giá: 8,511,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz

  MSP: VXL4108

  Giá: 10,546,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL4112

  Giá: 12,263,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL4110

  Giá: 12,263,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® W-2125 Processor 8.25M Cache, 4.00 GHz

  MSP: VXL2125

  Giá: 12,410,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL4114

  Giá: 17,659,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4116 Processor 16.5M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL4116

  Giá: 26,439,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL5115

  Giá: 30,780,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL5122

  Giá: 32,210,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5118

  Giá: 32,669,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5120

  Giá: 37,893,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® W-2155 Processor 13.75M Cache, 3.30 GHz

  MSP: VXL2155

  Giá: 38,579,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz

  MSP: VXL6128

  Giá: 39,855,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6126

  Giá: 41,817,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6130 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6130

  Giá: 43,534,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140 Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140

  Giá: 55,306,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6132 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6132

  Giá: 55,676,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6134 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  MSP: VXL6134

  Giá: 58,384,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6138 Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL6138

  Giá: 61,904,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6138T Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL6138T

  Giá: 62,051,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6136

  Giá: 64,871,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6144 Processor (24.75M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: VXL6144

  Giá: 73,578,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6148 Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL6148

  Giá: 77,483,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6142 Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142

  Giá: 77,704,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6152

  Giá: 81,475,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6150

  Giá: 84,713,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6154 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6154

  Giá: 89,353,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8160

  Giá: 101,292,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8168 Processor 33M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL8168

  Giá: 128,148,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8170 Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8170

  Giá: 153,778,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8164 Processor 35.75M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL8164

  Giá: 154,318,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8176 Processor 38.5M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8176

  Giá: 219,876,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8180 Processor 38.5M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL8180

  Giá: 220,734,000 VNĐ

 • TOP
  SẢN PHẨM HOT«