Siêu Thị Máy Chủ » CPU - BỘ VI XỬ LÝ » Socket FCLGA3647

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Intel® Xeon® Gold 6142M Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142M

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140M Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140M

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6134M Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  MSP: VXL6134M

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4109T Processor 11M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL4109T

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor 33M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8160M

  Giá: 0 VNĐ

 • Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz

  MSP: VXL3106

  Giá: 7,438,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz

  MSP: VXL4108

  Giá: 10,385,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL4110

  Giá: 11,592,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL4112

  Giá: 12,075,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL4114

  Giá: 17,388,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Silver 4116 Processor 16.5M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL4116

  Giá: 24,875,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL5115

  Giá: 31,661,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

  MSP: VXL5122

  Giá: 31,716,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL5118

  Giá: 33,049,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6126

  Giá: 38,785,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz

  MSP: VXL6128

  Giá: 39,244,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

  MSP: VXL5120

  Giá: 40,353,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6130 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6130

  Giá: 40,693,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6132 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6132

  Giá: 54,823,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6134 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

  MSP: VXL6134

  Giá: 57,489,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6140 Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz

  MSP: VXL6140

  Giá: 57,719,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6138 Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL6138

  Giá: 60,375,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6136

  Giá: 63,877,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6144 Processor (24.75M Cache, 3.50 GHz)

  MSP: VXL6144

  Giá: 72,450,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6148 Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

  MSP: VXL6148

  Giá: 76,295,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6142 Processor 22M Cache, 2.60 GHz

  MSP: VXL6142

  Giá: 76,513,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL6152

  Giá: 79,695,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL6150

  Giá: 83,414,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Gold 6154 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

  MSP: VXL6154

  Giá: 87,983,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8160 Processor 33M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8160

  Giá: 106,260,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8168 Processor 33M Cache, 2.70 GHz

  MSP: VXL8168

  Giá: 126,184,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8170 Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8170

  Giá: 151,421,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8164 Processor 35.75M Cache, 2.00 GHz

  MSP: VXL8164

  Giá: 151,952,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8176 Processor 38.5M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8176

  Giá: 216,505,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor 38.5M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8176M

  Giá: 241,500,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

  MSP: VXL8170M

  Giá: 244,398,000 VNĐ

 • Intel® Xeon® Platinum 8180 Processor 38.5M Cache, 2.50 GHz

  MSP: VXL8180

  Giá: 248,595,000 VNĐ

  • TOP