Siêu Thị Máy Chủ » HDD - SSD » SSD - SOLID STATE DRIVE

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Seagate Pulsar 50GB SATA 3Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST950011FS

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar 100GB SATA 3Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST9100011FS

  Giá: Liên hệ

 • Seagate 250GB 7200rpm SATA2 32MB Solid State Hybrid Drive (2.5 inch) 

  MSP: ST92505610AS

  Giá: Liên hệ

 • Micron C300, 6Gb/s, 128GB MLC, 2.5", 9.5mm 

  MSP: MTFDDAC128MAG-1G1

  Giá: Liên hệ

 • Micron C300, 6Gb/s, 256GB MLC, 2.5", 9.5mm

  MSP: MTFDDAC256MAG-1G1

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar 200GB SATA 3Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST9200011FS

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.2 100GB SATA 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST100FM0012

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.2 200GB SATA 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST200FM0012

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.2 400GB SATA 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST400FM0012

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.2 100GB SAS 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST100FM0002

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.2 200GB SAS 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST200FM0002

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.2 400GB SAS 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST400FM0002

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.2 800GB SAS 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST800FM0002

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.XT.2 100GB SAS 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST100FX0002

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.XT.2 200GB SAS 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST200FX0002

  Giá: Liên hệ

 • Seagate Pulsar.XT.2 400GB SAS 6Gbps SSD 2.5" enterprise

  MSP: ST400FX0002

  Giá: Liên hệ

 • 30.72 TB SSDs Samsung Mass Production of PM1643 begins

  MSP: PM1643

  Giá: Liên hệ

 • 15.36 TB SSDs Samsung Mass Production of PM1633a begins

  MSP: PM1633A

  Giá: Liên hệ

 • IBM 800GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD

  MSP: 00AJ370

  Giá: Liên hệ

 • IBM 480GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD

  MSP: 00AJ365

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (800GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDME800G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDME012T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDME020T410

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME400G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME800G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME012T410

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME012T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME020T410

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2MD400G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2MD800G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3610 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BX600G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDME016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2ME016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMD016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2MD016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC P3700 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPE2MD020T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3610 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BX016T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD DC S3610 Series (100GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)

  MSP: SSDSC2BX100G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 750 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMW012T401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 750 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMW800G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 750 Series (800GB, 1/2 Height PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMW800G4R5

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 750 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)

  MSP: SSDPEDMW400G401

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW480H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSC2KW180H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSC2KW360H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW180H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW120H6X1

  Giá: Liên hệ

 • Intel® SSD 540s Series (360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

  MSP: SSDSCKKW360H6X1

  Giá: Liên hệ

 • TOP