Siêu Thị Máy Chủ » HDD - SSD » External HDD » Seagate

 • Trang chủ » Sản phẩm
 • Seagate

 • Seagate® Expansion Portable Drive 500GB

  MSP: STEA500400

  Giá: 1,221,000 VNĐ

 • Seagate® Expansion Portable Drive 1TB

  MSP: STEA1000400

  Giá: 1,577,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 1TB BLACK

  MSP: STDR1000300

  Giá: 1,678,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 1TB SILVER

  MSP: STDR1000301

  Giá: 1,678,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 1TB GOLD

  MSP: STDR1000309

  Giá: 1,678,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 1TB BLUE

  MSP: STDR1000302

  Giá: 1,678,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 1TB RED

  MSP: STDR1000303

  Giá: 1,678,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Portable Drive 1TB Ultra Slim Gold NEW!

  MSP: STEH1000301

  Giá: 1,881,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Portable Drive 1TB Ultra Slim Silver NEW!

  MSP: STEH1000300

  Giá: 1,881,000 VNĐ

 • Seagate® Expansion Portable Drive 2TB

  MSP: STEA2000400

  Giá: 2,727,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 2TB GOLD

  MSP: STDR2000307

  Giá: 2,759,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 2TB BLACK

  MSP: STDR2000300

  Giá: 3,090,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 2TB SILVER

  MSP: STDR2000301

  Giá: 3,144,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 2TB ROSE GOLD NEW!

  MSP: STDR2000309

  Giá: 3,144,000 VNĐ

 • Seagate® Backup Plus Portable Drive 4TB

  MSP: STDR4000300

  Giá: 4,699,000 VNĐ

  • TOP